Estirament lateral de cos, costat esquerre

Publicat el: 14/10/2020