Cura de la veu

Publicat el: 11/05/2020

Els aspectes crítics en la cura de la veu són:

Conèixer les patologies i els símptomes primerencs d'alertaTenir cura de la veu aplicant hàbits d'autocura


Preparar i entrenar la veu per minimitzar l'abús vocal