Assessorament en l'obtenció d'ajudes

Publicat el: 12/01/2016
  • Pensions no contributives per incapacitat o jubilació.
  • Obtenció del certificat de discapacitat.
  • Assessorament en ajudes a la reinserció laboral.
  • Orientació en l'elecció de centres de dia i residències per a la tercera edat.