Àrees prioritàries de la campanya EU-OSHA: Treball segur i saludable a l'era digital (2023-2025)

Publicat el: 20/10/2023

La campanya s'organitza en diferents àmbits prioritaris, que s'aniran desenvolupant de manera programada per mantenir l'impuls durant els seus dos anys de vigència.

Després del llançament el febrer de 2024 de Treball en Plataformes Digitals, s'inicia el juny Automatització de tasques, segon àmbit prioritari a desenvolupar.