"

Mutua Universal Sevilla

Mutua Universal Sevilla

Sevilla - 41092
C. Leonardo Da Vinci, 28

954228487
Telèfon de contacte
954481500
Fax

Horaris:

Horari assistencial: de dilluns a divendres: de 8.00 a 19.00 h. Agost - de dilluns a dijous de: de 8.00 a 19.00 h. Agost - divendres de: 08:00-15:00 - divendres, de l'1 d'agost al 5 de setembre i els dies, 18 i 25 d'agost l'horari sàrria de 8 a 15 h.
Horari administratiu: de dilluns a divendres: de 8.00 a 19.00 h. De juny a setembre - de dilluns a divendres: de 8.00 a 15.00

Distància:   A   Km

Registre Sanitari:

27520