Avís legal de Mutua Universal

Publicat el: 03/08/2015

1. Identificació fiscal

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que MÚTUA UNIVERSAL MUGENAT, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm.10 (d’ara endavant MÚTUA), amb CIF G08242463, té el seu domicili social i fiscal en Av. Tibidabo 17-19, 08022 Barcelona.

MÚTUA està inscrita amb el número deu en el Registre d'Entitats Col·laboradores de la Seguretat Social del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

MÚTUA és titular del domini d'internet www.mutuauniversal.net, igual que els subdominis o portals dependents d'aquest (d’ara endavant els dominis). La direcció general de correu electrònic de contacte és info@mutuauniversal.net.


2. Condicions generals

L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web. MÚTUA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.


3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

MÚTUA és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del material publicat a les corresponents pàgines web dels dominis. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, a excepció dels drets que no són propietat de MÚTUA i que pertanyin als seus respectius titulars.

Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (d’ara endavant l'usuari/s) que accedeix a la informació continguda en els pàgines web dels dominis de MÚTUA, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut dels pàgines web dels dominis de MÚTUA per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de MÚTUA.

Les actuacions que infringeixin les disposicions expressades anteriorment poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el text refós de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del codi penal vigent.


4. Documents que contenen les pàgines web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin ubicats en els pàgines web dels dominis de MÚTUA podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de MÚTUA.

MÚTUA no garanteix la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat - en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic -, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que poguessin derivar-se de l'ús dels mateixos. MÚTUA no serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquesta utilització.


5. Enllaços a llocs de tercers

MÚTUA proporciona a l'usuari l'accés a uns altres llocs web de tercers mitjançant enllaços (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar-li sobre l'existència d'unes altres fonts d'informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en els pàgines web dels dominis de MÚTUA. Aquests enllaços a uns altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar els pàgines web de destí, que es troben fora del control de MÚTUA, per la qual cosa MÚTUA no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, MÚTUA no respondrà dels enllaços o enllaços ubicats en els llocs vinculats a què facilita l'accés.


6. Àrees d'accés restringit de les pàgines web

Determinades pàgines web dels dominis de MÚTUA disposen d'un apartat d'accés restringit a usuaris registrats. Les condicions d'ús, responsabilitats i altres aspectes que es deriven d'utilitzar aquestes àrees s'informen als usuaris en el moment en què es registren.


7. Limitació de responsabilitat

En cap cas MUTU, els seus proveïdors o els tercers reflectits en els pàgines web dels dominis seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús dels pàgines web dels dominis, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualssevol d'aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i independentment del fet que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació de les pàgines web dels dominis porta amb ell la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari és responsable dels costos.

Les recomanacions i/o guies pràctiques en matèria preventiva i de salut, en cap cas no substitueixen el criteri del vostre metge i únicament pretén donar a conèixer els beneficis d'una bona actitud preventiva personal, així com les millors pràctiques, basades en informació tan actualitzada com sigui possible i fidedigna. Els consells sobre hàbits saludables i estil de vida que es proporcionen, han mostrat ser útils en estudis ben dissenyats i executats. Si en algun dels nostres textos us recomanem que consulteu el vostre metge, si us plau no dubteu a fer-ho aviat, ja que la prevenció precoç és la que més qualitat de vida i més bona salut us donarà a curt, mitjà i llarg termini.


8. Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s'hi desenvolupen, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts; els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona són competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del lloc web.