Sol·licitud de prestació de pagament directe per extinció de contracte

El pagament directe de la incapacitat temporal per extinció de contracte consisteix que la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social abona directament a la persona treballadora que es troba en situació de baixa mèdica la prestació econòmica d'incapacitat temporal, ja sigui per contingència comuna o professional, una vegada s'hagi finalitzat o suspès el contracte. 

Qui pot sol·licitar aquesta prestació?

Podran sol·licitar el pagament directe de la incapacitat temporal aquelles persones treballadores incloses en el règim general que estiguin de baixa mèdica i es trobin en algun dels supòsits següents

  • Extinció de contracte.
  • Acomiadament.
  • expedient de regulació d'ocupació (ERO) d'extinció.
  • expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de suspensió de dies.
  • expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de reducció de jornada.
  • Fixos discontinus.

Tramitar la prestació