Què he de fer si una de les meves persones treballadores pateix un accident fora d'Espanya?

Si una persona treballadora protegida per Mutua Universal té un accident laboral fora d'Espanya té a la seva disposició la Línia Universal (900 203 203. Des de l'estranger 00 34 93 412 33 67).

En funció de la possible gravetat de la lesió, serà atesa per un equip mèdic que valorarà a través d'aquest servei d'assistència telefònica i, de ser mèdicament necessari, s'indicarà el seu trasllat a un centre sanitari públic.

A partir d'aquest moment, la persona lesionada passarà a dependre de la sanitat del país on estigui desplaçada.

Casos greus o ingrés hospitalari

Línia Universal s'encarregarà de sol·licitar els informes mèdics oportuns i, a través del servei d'atenció mutualista, els remetrà al centre assistencial de Mutua Universal responsable de l'empresa, perquè dugui a terme el seguiment del procés.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?