"

Volant assistencial

Informació general

El volant assistencial és un document pel qual l'empresa sol·licita l'atenció mèdica del treballador accidentat als nostres centres assistencials.

L'empresa té l'obligació de comunicar-nos l'accident de treball i lliurar a la persona accidentada el volant assistencial, que ha de presentar degudament emplenat amb les seves dades, les de l'empresa i la informació de quan i com va tenir lloc l'accident.

Aquest document es pot obtenir en format electrònic, per emplenar-lo i baixar-lo directament, o bé es pot generar automàticament accedint a l'eina en línia "volant d'assistencial" de la nostra zona privada.

Convé recordar que en cap cas el volant assistencial substitueix el comunicat d'accident.

Després de la presentació, l'empresa ha d'emplenar, a més, el comunicat d'accident o incloure el cas en la relació de casos sense baixa, llevat que els nostres serveis mèdics determinin que es tracta d'una patologia no laboral.

Volant prestació assistència sanitària

Document associat