Ja pots consultar de manera ràpida i senzilla l'evolució dels teus índexs i el compliment dels requisits per sol·licitar el Bonus Prevenció 2018

Publicat el: 30/11/2018
Zona privada

Mutua Universal, a través de la seva nova aplicació en línia a la Zona Privada Empresa, facilita a l'empresa o al gestor la visualització i monitoratge de manera immediata i actualitzada de l'estat dels indicadors de quotes abonades, els índexs de sinistralitat d'incapacitat temporal (IT), per accidents de treball (AT) i de sinistralitat extrema (incapacitat permanent, mort o supervivència). En una única pantalla, i de manera senzilla podran comprovar si compleixen o no els requisits per sol·licitar l'incentiu Bonus en diferents períodes d'observació, així com l'import mínim de què es pot beneficiar. Ja està disponible la informació actual dels índexs per a la Campanya Bonus 2018.