Un estudi preventiu sobre salut psicofísica de població laboral després de processos de reestructuració empresarial, premiat al Congrés Anual de Medicina del Treball

Temes: Prevenció
Publicat el: 06/11/2017
Un estudi preventiu sobre salut psicofísica de població laboral després de processos de reestructuració empresarial, premiat al Congrés Anual de Medicina del Treball
D'esq. a dcha. María Villaplana, Guillermo Soriano i Pedro Guillén.

L'estudi Processos de reestructuració empresarial i el seu impacte en la salut psicofísica en una població laboral, elaborat per María Villaplana, doctora en Ciències del Treball i tècnic de Prevenció de Riscos Laborals a Mutua Universal, i Guillermo Soriano-Tarín, doctor en Medicina i Cirurgia, ha resultat premiat com millor comunicació oral sènior al Congrés Anual de Medicina del Treball.

La literatura especialitzada coincideix en assenyalar que els processos de reestructuració empresarial, sobretot els que comporten reduccions de personal, provoquen un empitjorament dels factors psicosocials i estan relacionats amb la inseguretat laboral afectant de forma negativa el benestar dels treballadors. Aquest projecte d'investigació té com a objectiu mesurar l'impacte dels factors de risc psicosocial alterats sobre el nivell de salut mental percebuda, després de les reestructuracions sofertes per dues empreses espanyoles durant el període 2007-2014. 

Revista Medicina del Treball de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Medicina del Treball

L'estudi analitza les dades recollides dels reconeixements mèdics de 444 empleats, aplicant el protocol PSICOVS2012 de què són creadors Guillermo Soriano i Pedro Guillén Robles, ambdós doctors en Medicina i Cirurgia i especialistes en medicina del treball. Es va avaluar l'índex de risc psicosocial i es va considerar la presència d'esdeveniments traumàtics. Per mesurar el grau de benestar laboral, es va considerar el nivell de salut mental, la salut percebuda, el nivell d'estrès, l'Índex General de Malestar (IGM) i la Suspicàcia Paranoide.

Els resultats van mostrar valors alterats dels factors psicosocials segons el tipus de reestructuració, un empitjorament de la salut general i la salut mental, majors nivells d'estrès i IGM; amb diferències significatives segons gènere, edat i ocupació. Aquestes dades coincideixen amb l'assenyalat a la bibliografia, cosa que suggereix la necessitat d'actuar a nivell preventiu per promoure processos de canvi saludable.

L'article de l'estudi s'ha publicat a la revista Medicina del Treball de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Medicina del Treball.