S'obre el període per sol·licitar l'incentiu per reducció de la sinistralitat laboral

Temes: Prevenció
Publicat el: 03/04/2017
El proper 15 d'abril s'inicia el període per poder sol·licitar la reducció de cotitzacions per contingències professionals.

El proper 15 d'abril s'inicia el període per poder sol·licitar la reducció de cotitzacions per contingències professionals mitjançant abonament de l'incentiu 'Bonus'. Mutua Universal posa ja a disposició de les seves empreses associades els enllaços per poder sol·licitar, a través de la Zona Privada del web de Mutua Universal, les seves dades de cotització i índexs de sinistralitat laboral i complimentar el formulari de sol·licitud en línia.  

 

‘Bonus Prevenció’ és un sistema d'incentius per a les empreses que hagin contribuït eficaçment, amb inversions quantificables, a la reducció de la sinistralitat laboral i hagin fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.

Per a aquesta campanya, el Reial decret 404/2010 és el que continua fixant els requisits que les empreses han de complir per poder optar a la concessió per part de la Seguretat Social de l'incentiu, així com la quantia del seu import i el procés de sol·licitud.  Alguns dels requisits destacats per poder sol·licitar l'incentiu són que durant el període d'observació la suma de les cotitzacions de l'empresa per contingències professionals sigui major de 5.000€, haver fet inversions en matèria de prevenció de riscos laborals, la inexistència de sancions en matèria de prevenció o Seguretat Social, el compliment de les obligacions de cotització a la Seguretat Social i el compliment amb els índexs de sinistralitat general i extrema.

Amb el sistema d'incentius ‘Bonus Prevenció’ es pot recuperar la suma d'inversions realitzades en instal·lacions, processos o equips en matèria preventiva per al període d'observació que se sol·liciti, que han de ser un període anterior a l'any de sol·licitud i que pot comprendre fins a un màxim de 4 anys naturals. Aquest incentiu mai no podrà superar, en el primer any de sol·licitud, el 5% de les quotes abonades per contingència professional, o bé un 10% per a sol·licituds posteriors, sempre que siguin consecutives, i s'hagi obtingut aquest incentiu durant el període d'observació anterior. 

Les sol·licituds hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de maig de 2017.