"
Publicat el: 16/07/2020
Junta General 2020

Ahir, dimecres 15 de juliol, es va celebrar la Junta General Ordinària de Mutua Universal a Barcelona, que va comptar amb l'assistència d'empreses associades, membres de la Comissió de Prestacions Especials i de la Comissió de Control i Seguiment. En aquesta ocasió l'esdeveniment es va desenvolupar amb les mesures de seguretat personal que exigeix l'actual situació de pandèmia: manteniment de la distància de seguretat i ús de màscares per part de tots els assistents.

En la mateixa, es van presentar els resultats i activitat de l'Entitat el 2019, les comptes anuals, el destí del resultat positiu a distribuir i el avantprojecte de pressupost per al 2021.

 

dades Junta General
  • El 2019 els ingressos per cotitzacions socials assoleixen els 1.176 milions d'euros, amb un increment del 9,28% respecte a 2018. El resultat positiu a distribuir ascendeix a 19,76 milions d'euros.

  • La xifra de treballadors protegits i adherits se situa en 512.048, un 3,2% més que el 2018, i el nombre d'empreses associades, en 161.159.
  • Els centres d'assistència de Mutua Universal han rebut 1,2 milions de visites i s'han realitzat 615.243 sessions de rehabilitació (+3,8%). Per part seva, la xifra de ingressos hospitalaris ascendeix a 4.720 (+2,05%).
  • S'han invertit 4 milions d'euros en millores de la xarxa assistencial, amb actuacions que incorporen les últimes tecnologies en rehabilitació i serveis innovadors en assistència sanitària. Destaquen els nous centres inaugurats a Vigo, Huelva i Osca, i les actuacions de millora realitzades a Girona, Palamós i Segòvia. Al tancament de l'exercici 2019, Mutua Universal comptava amb 135 centres propis, amb presència en totes les províncies.

Acceleració del Pla de Transformació Digital

El 2019 destaca també l'acceleració del Pla de Transformació Digital, dissenyat com un dels principals eixos estratègics de l'Entitat. Aquest pla actualitza l'aposta històrica per la innovació de Mutua Universal mitjançant l'aplicació de tecnologies avançades (Intel·ligència Artificial, Machine Learning, Automatització Robòtica de Processos, Realitat Virtual) en el desenvolupament de solucions orientades a la millora contínua del servei. Entre les novetats de 2019 destaquen:

  • Projecte Linx d'analítica predictiva, basat en la Intel·ligència Artificial, que analitza més d'un milió de registres de baixes per millorar el procés de diagnòstic.
  • Lloc de treball metge intel·ligent: solució basada en la gestió de dades, que guia la presa de decisions del professional sanitari mitjançant navegació assistida.
  • Projecte d'automatització de processos mitjançant softbots amb la finalitat de disminuir temps de gestió, rebaixar la taxa d'errors i augmentar la productivitat en certs processos.

Pla de contingència COVID-19

En la Junta General Ordinària també es va informar del pla de contingència desenvolupat per l'Entitat per fer front a la pandèmia de la COVID-19 en els seus diversos àmbits d'actuació. D'acord amb el propòsit de l'Entitat de “treballar per la sostenibilitat de l'estat del benestar”, Mutua Universal ha posat tots els seus recursos materials i professionals a disposició dels Serveis Públics de Salut per atendre les necessitats extraordinàries sorgides de la crisi i contribuir a evitar el seu col·lapse.

El pla de contingència, basat en els principis de responsabilitat, proximitat, coordinació i solidaritat ha desenvolupat plans específics de protecció del col·lectiu de treballadors propis (priorització del treball a distància i desenvolupament de noves plataformes de comunicació) i garantit l'operativa de l'Entitat sense interrupcions, sota la coordinació d'un comitè permanent de crisi. Entre les principals accions desenvolupades destaca la gestió de més de 130.000 sol·licituds de Prestació Extraordinària per Cessament d'Activitat a autònoms, mitjançant el reforç de personal i el suport de la robòtica en la verificació de dades (Automatització Robòtica de Processos, RPA).


Memòria Anual 2019

Coneix l'activitat de Mutua Universal el 2019 en aquest següent.

A més, pots accedir a la Memòria Anual 2019 de Mutua Universal a través del següent enllaç: