Què poden fer les polítiques i els departaments de RH per igualar l'experiència de gènere dels empleats?

Publicat el: 02/04/2018
Què poden fer les polítiques i els departaments de RH per igualar l'experiència de gènere dels empleats?

Amb aquesta qüestió, el secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés, juntament amb Javier Cantera, president de Grupo BLC i Fundación Personas i Empresas, i Susana Mato, directora d'RRII i RSC de Mutua Universal, van inaugurar la jornada “Experiència d'empleat i igualtat de gènere” el 21 de març passat a la seu la Secretaria d'Estat a Madrid.

La jornada, organitzada per la Fundació Persones i Empreses, amb la participació de Mútua Universal, va comptar amb la presència de representants de més de 60 empreses. Si el concepte bàsic en un entorn col·laboratiu com és l'actual no és la gestió del talent sinó fer que els empleats tinguin la millor experiència possible, com millorar l'experiència de la dona treballadora seria una activitat en el dia a dia de la gestió dels departaments de Recursos Humans. 

Amb aquest enfocament, es van fer quatre Taules de debats amb temes d'actualitat que, moderades per Javier Cantera, van servir per donar a conèixer les accions que estan desenvolupant les empreses participants les valoracions dels seus empleats, així com els resultats obtinguts.

La pimera Taula, “Igualtat en Selecció, Desenvolupament, Formació i Sortida Personal”, va comptar amb la participació de Lourdes Fernández de La Riva, directora de Recursos Humans de CORREUS, i d'Iñigo Camilleri. Mànager de Selecció, Desenvolupament i Igualtat de CLECE. La segona Taula, “Igualtat i Smart Working” la van desenvolupar Katia Muñoz, Gerent Global de Desenvolupament de talent i Compromís d'INDRA, i Bernabé Pérez, Director de noves tendències en la Fundació Persones i Empreses, Exdirector d'Innovació i Cultura de RH de BBVA.A continuació, en la Mesa ”Igualtat i Salaris” van participar María Pilar Pérez, Human Resources Director d'ENGIE, i Jorge Hernández, Director de RH de TRAGSA. Finalment, en la Mesa “Igualtat i Prevenció” van participar Helena Valderas. Head of Diversity & Engagement de FERROVIAL, Serveis i Comunicació RSC, i Jorge Calviño, Director de Recursos Humanes d'ALAIN AFFELOU.

Per part seva, Almudena Rodríguez Tarodo, Directora de l'Observatori de Diversitat de FUNDACIÓ PERSONES I EMPRESES, va fer unes reflexions sobre els resultats de l'Observatori i l'evolució de la Igualtat en Empreses, tant a l'àmbit nacional com europeu. José Luis Casero, President d'ARHOE, va parlar sobre les diferents polítiques d'igualtat, que juntament amb racionalització d'horaris, faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, tenint com a objectiu assolir la coresponsabilitat.

La jornada va ser clausurada pel secretari de l'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés, posant de manifest els esforços que entre tots estem unint per aconseguir que la Igualtat sigui una realitat.