"

Professionals de Mutua Universal publiquen dos treballs a l'últim número de la revista de la Societat Espanyola de Traumatologia Laboral

Publicat el: 08/06/2022

L'últim número de la revista oficial de la Societat Espanyola de Traumatologia Laboral (SETLA), corresponent al mes de juny, incorpora dos treballs realitzats per professionals de Mutua Universal. Es tracta, en concret, d'un article científic sobre el dolor cubital de canell, escrit pel doctor Andrés Collado Sánchez, traumatòleg del nostre centre assistencial de València i el fisioterapeuta Carlos González Zamora, del mateix centre assistencial, i un cas clínic relacionat amb l'adherència als tractaments de fisioteràpia elaborat per Ana Teresa Losada, fisioterapeuta del nostre centre assistencial de la Corunya.

Article científic

El doctor Andrés Collado Sánchez, traumatòleg de nostre centre assistencial de/d' València i el fisioterapeuta Carlos González Zamora, del mateix centre assistencial, han publicat conjuntament amb el doctor Ignacio Miranda-Gómez, del Hospital Universitari Arnau de Vilanova (València) l'article ‘Inestabilitat de l'extensor carpi ulnaris com a causa poc freqüent de dolor cubital de canell’.

Del treball es desprèn la importància de tenir en compte la inestabilitat de l'extensor carpi ulnaris (ECU), relativament estranya però que pot produir-se a conseqüència de la sobreutilització i/o de mecanismes traumàtics aguts-sobretot entre atletes i en persones treballadores que fan treballs manuals-, en el diagnòstic diferencial del dolor cubital de canell, amb l'objectiu d'evitar demores en el diagnòstic i fer un tractament adequat des de l'inici.


Cas clínic

En el mateix número de la revista de la Societat Espanyola de Traumatologia Laboral, Ana Teresa Losada, fisioterapeuta del nostre centre assistencial de La Corunya ha publicat el cas clínic ‘Utilitat dels registres objectius en l'adherència al tractament fisioterapèutic, a propòsit d'un cas’.

El treball incideix en com els registres objectius de valoració ajuden a optimitzar els processos de fisioteràpia i l'adherència als mateixos en casos de lesions traumàtiques, més comuns en la població, facilitant l'autonomia i la involucració activa del subjecte en la recuperació.

Aquesta metodologia es basa principalment en la incorporació d'un sistema de retroalimentació mitjançant l'ús de registres objectius de valoració funcional de l'activitat realitzada amb la finalitat d'optimitzar tot el procés.