Prevenció de Riscos Laborals per a pimes

Publicat el: 20/06/2018
Prevenció de Riscos Laborals per a pimes

Mutua Universal ha desenvolupat una nova eina, especialment dirigida a les petites empreses que no desenvolupin activitats perilloses, que explica de forma molt didàctica, cosa que cal fer i com fer-ho en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

Es tracta d'una aplicació que té com a objectiu donar a conèixer els fonaments de la PRL perquè aquestes empreses estiguin en la millor disposició d'organitzar, gestionar i controlar l'acció preventiva, ja sigui amb els seus propis mitjans o mitjançant els d'un Servei de Prevenció Aliè. No obstant això, també pot ser d'interès per a qualsevol persona que es vulgui iniciar d'una manera fàcil en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals.

 

S'ofereixen un total de 32 temes accessibles des dels desplegables al peu de cada secció, o prement sobre les imatges. Cada tema consta d'una fitxa descriptiva, un document en format “Flipping book” i diversos annexos.

Els continguts es desenvolupen assimilant la PRL al concepte d'un arbre que necessita arrels, tronc i branques per alimentar-se, sostenir-se i mantenir-se ferm. Aquestes són les tres seccions:

  • Què és la PRL?
    Explica què és la prevenció des dels punts de vista operatiu i legislatiu, i la relació de les activitats preventives que s'han de dur a terme en l'empresa.
  • En què es fonamenta la PRL?
    Detalla les activitats i conceptes clau en què sustenta la PRL.
  • Quines activitats cal dur a terme en PRL? Explica cada activitat aportant les eines que facilitin la seva aplicació.

 

Prevenció de Riscos Laborals per a pimes

Accedeix al contingut