Noves jornades per debatre la prevenció de riscos laborals dels autònoms

Publicat el: 16/11/2016
Esta semana se han celebrado en Madrid las ”I jornadas de Prevención de Riesgos Laborales de los Trabajadores Autónomos: Presente y Futuro”

Aquesta setmana s'han celebrat a Madrid les ”I jornades de Prevenció de Riscos Laborals dels Treballadors Autònoms: Present i Futur”, inaugurades per la Consellera d'Hisenda i Treball de la Comunitat de Madrid, Engracia Hidalgo, i pels responsables de l'INSHT i de l'IRSST de la Comunitat de Madrid, Dolores Limón i Ángel Jurado respectivament.

L'objectiu de les jornades ha estat fomentar l'intercanvi d'experiències i visions per obtenir un diagnòstic el més precís possible sobre els avenços, carències i propostes de millora al voltant de la prevenció de riscos laborals dels treballadors autònoms. Aquesta trobada s'emmarcar dins l'Estratègia espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020.

A més de comptar amb les associacions més representatives del sector, com l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), o la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), també han participat, a través de diferents taules rodones, la Confederació Empresarial de Madrid (CEIM), la Fundació per a la seguretat viària (Fesvial), la Inspecció de Treball, així com la Unitat d'Autònoms, Economia social i RSE de la Comunitat de Madrid

Javier Franco, Cap del Departament de Tècnics de Prevenció de Mutua Universal, va estar present en la taula “Reflexions sobre l'estat actual del treball autònom i la Prevenció de Riscos Laborals”, on es va tractar sobre els temes preventius més amb relació als treballadors autònoms: els treballadors autònoms en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la prevenció de riscos laborals en l'Estatut del Treballador Autònom; obligacions i responsabilitats del règim de coordinació d'Activitats Empresarials; sectors i col·lectius en què la prevenció de riscos i el treball autònom presenta especial complexitat o problemàtica; i els incentius a la prevenció per al treballador autònom.