"

El nostre personal sanitari obté un 8,61 en l'Enquesta de Satisfacció Pacient 2021

Publicat el: 21/06/2022
Enquesta de satisfacció del Pacient 2021

Mutua Universal ha obtingut una valoració global de 7,75 punts sobre 10 en l'Enquesta de satisfacció pacient corresponent a l'any 2021. Aquest resultat suposa un lleuger increment respecte de l'edició anterior de l'enquesta, que es va dur a terme el 2019 i va obtenir 7,72 punts.

En la valoració específica sobre professionals de l'entitat, destaca la satisfacció de pacients pel que fa al servei prestat pel personal sanitari: serveis de treball social (8,93 punts), fisioteràpia (8,92 punts), infermeria (8,71 punts) i medicina (7,87 punts). El personal d'administració ha rebut una puntuació de 8,55 punts.

Els resultats s'han aconseguit a partir de 5.143 enquestes dutes a terme entre els mesos de novembre de 2021 i febrer de 2022 a pacients d'accident laboral (amb baixa o sense), pacients de malaltia comuna i sol·licitants del subsidi per risc durant l'embaràs i la lactància natural (SREL). Aquesta edició de l'enquesta, que es duu a terme cada dos anys, ha incorporat qüestions específiques sobre les mesures de prevenció i protecció contra la COVID-19, l'accessibilitat a les instal·lacions de l'entitat o els serveis de telemedicina i seguiment telefònic.

Juntament amb la puntuació mitjana de 7,75 punts sobre 10, les conclusions generals assenyalen uns nivells de servei molt satisfactoris: un 47,1% de pacients valora els serveis de manera excel·lent.

Valoració del servei

Entre els atributs més ben valorats com a peces clau d'una bona assistència al centre, destaquen:

  • aspectes vinculats a la seguretat del pacient com les mesures de protecció durant la visita (9,21) i la neteja (9,27),
  • la valoració dels serveis telemàtics com la i-consulta (8,74) i el seguiment telefònic (8,51) i
  • la valoració del servei prestat tant pel personal sanitari (fisioteràpia: 8,92, infermeria: 8,71, medicina: 7,87 i treball social: 8,93) com pel personal d'administració (8,55).

Amb la realització regular d'enquestes de satisfacció Mutua Universal manté el seu compromís amb la prestació d'un servei d'eficàcia i qualitat, i continua treballant per establir objectius de millora i definir mesures orientades a elevar els nivells de satisfacció.