Mutua Universal s'uneix al Dia Europeu de la Protecció de Dades

Publicat el: 29/01/2024

El dia 28 de gener de 1981 es va signar el Convenio per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal , ratificat en 5 ocasions per tots els membres del Consell Europeu i altres estats no europeus. Fins llavors només s'incloïa el reconeixement d'alguns drets humans respecte a la vida privada i familiar, sense incloure específicament la protecció de les dades personals.

Per aquest motiu, en aquesta data es commemora la protecció de dades personals i es coneix com el Dia de la Privacitat de la Informació.

Per què commemorem aquest dia?

Amb la celebració se cerca que, tant persones com a empreses i organitzacions, prenguin consciència de la importància de la protecció de dades personals i que no es vegi com una obligació, sinó més aviat, com una cosa que hem de tenir sempre en compte, com una cosa natural i lògica, integrant-ho en les nostres vides i en el nostre dia a dia.

Unes altres dades

El 25 de maig de 2018 va entrar en vigor per a tots els països de la Unió Europea el Reglament europeu General de Protecció de Dades (RGPD), a més a Espanya disposem de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia de drets digitals (LOPDgdd), de 5 de desembre de 2018. 

En el que al nostre camp es refereix, el de la salut, és important extremar les precaucions en el tractament de dades personals de salut, els quals estan especialment protegits i requereixen per al seu tractament una base legítima com el compliment d'una obligació legal o en l'exercici de poders públics. Addicionalment, els pacients, a més dels drets de protecció i privacitat de dades, també tenen dret a sol·licitar una còpia de la seva documentació mèdica.