Mutua Universal participa en la presentació del VII Observatori de la Dona Treballadora a Reus

Temes: Esdeveniments Mutua Universal Responsabilitat Social
Publicat el: 01/06/2024

Mutua Universal ha participat en la jornada “Benestar econòmic i dona treballadora” organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus, l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Tarragona (ADEE) i la Fundació Persones i Empreses amb motiu de la presentació a Reus de la setena edició de l'Observatori de la Dona Treballadora de Mutua Universal , estudi realitzat anualment en col·laboració amb la Fundació Persones i Empreses que analitza l'activitat i presència de la dona a l'entorn laboral en qüestions com l'ocupació, la incapacitat laboral, el teletreball o la bretxa salarial, entre altres aspectes.

L'acte, que ha tingut lloc en el Vivero d'empreses de l'Ajuntament de Reus, ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, que ha manifestat "la necessitat de trencar amb els sostres de vidre i amb el desequilibri evident que trobem en molts sectors professionals, on a mesura que ens acostem als llocs de responsabilitat disminueix la presència de dones al capdavant. La paritat no pot ser un objectiu en si mateix i és necessari aconseguir una major presència de dones en els llocs de representació i de decisió".

La jornada també ha comptat amb la presència del regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l'Ajuntament de Reus, Josep Baiges; de la regidora de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge del consistori, Anabel Martínez; així com de Sonia Mateo, presidenta de l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Tarragona (ADEE); i Carlos Banqué, director Territorial Mutua Universal.

Observatori de la Dona Treballadora

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus

Durant la jornada, Silvia Gómez, responsable de l'Observatori de la Dona Treballadora de la Direcció d'Estudis i Anàlisi Corporatives de Mutua Universal, ha exposat els resultats del VII Observatori de la Dona Treballadora corresponents a 2023 en l'àmbit de Catalunya i la seva comparació amb dades a l'àmbit nacional .

Segons les dades de l'informe, a Catalunya, la segona Comunitat Autònoma amb major volum de població tant general com laboral, les dones representen el 52,2% de la població parada, fet que suposa gairebé dos punts percentuals menys que la mitjana nacional, pel 47,8% d'homes.

La taxa d'activitat presenta uns xifres inferiors en les dones respecte als homes durant els anys, i el 2023 en tots els grups d'edat i 4,1 punts major que la mitjana nacional.

Pel que fa a la taxa d'atur es refereix, el 2023 és d'un 9,8% en el cas de la dona, 3,7 punts inferior que la nacional (13,5%) i d'un 8,3% en el cas de l'home (10,4% nacional). L'única franja d'edat en què les dones catalanes representen una taxa d'atur menor que els homes és la que va dels 45 als 54 anys. Tarragona, amb una taxa d'atur del 17,3% en dones i 11,9% en homes, presenta una taxa superior a la mitjana de Catalunya en ambdós gèneres: 7,5 punts més en el cas de les dones i 3,6 punts en el cas dels homes.

Del total de població ocupada en llocs d'alta direcció a Catalunya, només el 32,9% són dones, fet que suposa 1,8 punts menys que la mitjana nacional. Tarragona, disposa d'un percentatge 5,4 punts major de dones en llocs d'alta direcció en comparació amb la mitjana catalana.

Respecte a la bretxa salarial bruta, a Catalunya les últimes dades la situen en 6.197 euros més per a homes que per a dones, fet que suposa una bretxa del 19,9%, sent la vuitena comunitat autònoma amb major bretxa salarial. A l'àmbit nacional aquesta bretxa és del 18,4%, cosa que representa 5.213 euros.

Segons s'extreu de l'estudi, la majoria de les excedències per a l'atenció de menors es concedeixen a dones, 89,3%, (1,3 punts per damunt de la mitjana nacional) i només el 10,7% a homes. El mateix succeeix amb les excedències per a l'atenció de familiars, el 76,1% de les quals es concedeixen a dones i només el 23,9% a homes.

Pel que fa a accidents de treball es refereix, a Catalunya es van produir 22.791 accidents el 2023 entre la població protegida per Mutua Universal, fet que suposa un increment del 2,16% respecte a l'any anterior. Les dones catalanes van patir menys de la meitat d'accidents de treball que els homes, 7.736 per 15.055.


Bretxa salarial i dona treballadora

En el transcurs de l'esdeveniment també s'han desenvolupat dues taules de debat en què s'han abordat temes relacionats amb la participació de la dona en el mercat laboral.

En la primera d'elles, Teresa Torres-Coronas, organització d'empreses en la Universitat Rovira i Virgili; Fina Méndez, copresidenta de la Comissió d'Igualtat del Col·legi d'Advocats de Tarragona i sòcia d'ADDE; i Silvia Sagalà, directora de Casa Navàs i integrant del comitè de Direcció de Masergrup, han debatut sobre la bretxa salarial i la desigualtat econòmica que pateixen moltes dones a l'entorn laboral.

La segona taula, on s'ha reflexionat sobre la bretxa salarial i l'edat, ha comptat amb la intervenció de Betlem Badia, directora de Persones i cultura de PortAventura World; Esperanza Picó, Distric Mànager de Randstad; i Adelaida Sánchez, gerent de Faustino Romero Gestión 45.