Mutua Universal participa en la presentació del VI Observatori de la Dona Treballadora a Aragó

Publicat el: 19/09/2023

Mutua Universal ha participat a Saragossa a l'acte de presentació de la sisena edició del Observatori de la Dona Treballadora, un estudi en col·laboració amb la Fundació Persones i Empreses que analitza anualment la presència i activitat de la dona en diversos aspectes de l'entorn laboral com ara l'ocupació, la bretxa salarial o el teletreball, entre d'altres.

L'esdeveniment, celebrat en el marc del Dia Internacional de la Igualtat Salarial a la seu del Campus Ibercaja i coorganitzat per Fundació Ibercaja i Fundació Persones i Empresa (Auren Spain), ha comptat amb la presència institucional de Natalia Chueca, alcaldessa de l'Ajuntament de Saragossa; Ana Farré Gaudier, directora del Campus Fundació Ibercaja; i Carlos Banqué, director territorial de Mutua Universal a Aragó, qui ha agraït a la Fundació Persones i Empreses la seva ‘‘gratificant cooperació en l'elaboració d'aquest estudi fruit del conveni signat per ambdues entitats el 2017 ’’.

Per la seva part, Natalia Chueca, alcaldessa de Saragossa, ha destacat que ‘‘l'Observatori de la Dona Treballadora com a estudi i debat és fonamental per posar de manifest la realitat i que les institucions puguem seguir avançant cap a una societat més justa’’, al mateix temps que ha destacat que ‘‘el Govern de la ciutat de Saragossa està altament compromès amb la corresponsabilitat i eliminació de la bretxa salarial i seguirem avançant i donant exemple’’.

Durant la jornada, Susana Mato, directora de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa de Mutua Universal, ha exposat les dades a l'àmbit nacional i d'Aragó de la VI edició de l'Observatori de la Dona Treballadora corresponents a l'any 2022.

L'estudi, reflecteix que en la comunitat autònoma d'Aragó la població activa de dones està 6,6 punts per sota de la d'homes, mentre que a l'àmbit nacional aquesta diferència és de 5,4 punts. A més, la xifra de dones ocupades és 8,8 punts inferior a la d'homes.

Respecte al total de població parada a Aragó, a prop del 58% són dones, mentre que a l'àmbit nacional aquest percentatge és del 54%. “La bretxa salarial ha disminuït molt en els últims anys a Aragó, especialment des de 2021 i es troba molt a prop de la mitjana nacional”, ha expressat Susana Mato. 

En el que a corresponsabilitat es refereix, en la comunitat autònoma d'Aragó la majoria de les excedències per a l'atenció de menors, el 89,2%, són concedides a dones, davant el 10,8% concedides a homes. D'igual manera, el 79,6% d'excedències per atenció de familiars s'atorga a dones i només el 20,4% a homes.

El benestar emocional i econòmic a debat

Durant l'esdeveniment de presentació de la sisena edició de l'Observatori de la Dona Treballadora s'han realitzat dues taules rodones en què s'ha debatut sobre el benestar emocional i econòmic de la dona treballadora.

En la primera de les taules, ‘Benestar emocional i dona treballadora’, Marta López Raimundo, RH en Henneo, experta en igualtat i Business Partner d'unitats de negoci; Juan Cánovas Carrillo (Grups Electrògens Europa) Vice President Human Resources Power and Flow Divisió - Atles Copco; Rosa Beltrán, directora de Talent de DKV seguros; i Pilar Franca, Sustainable Development & People Global Director en SAICA, han reflexionat sobre el benestar emocional de la dona a l'entorn laboral i sobre les oportunitats que les eines digitals brinden per ajudar a assolir la corresponsabilitat.

La jornada ha finalitzat amb la taula ‘Benestar econòmic i dona treballadora’, on Esther Burges Plasencia, cap de cultura corporativa i experiència de l'empleat/a d'Ibercaja Banc; Nita Macias, directora del Clúster de turisme sostenible d'Aragó; i María Leciñena Sancho, directora Financera Corporativa de Grup Artal, han debatut sobre la bretxa salarial i la desigualtat econòmica que pateixen moltes dones, sense oblidar la situació, tant econòmica com emocional, a què s'enfronta la dona rural, així com la importància que empreses i governs treballin units per assolir una igualtat efectiva. 


VI Observatori de la Dona Treballadora Aragó

Informe complet

VI Observatori de la Dona Treballadora Aragó

Resum executiu