Mutua Universal participa en la Jornada tècnica "Sinistralitat amb maquinària en el sector agrícola"

Temes: Mutua Universal Prevenció Salut
Publicat el: 23/05/2024

Luis Miguel Regodón, tècnic de prevenció de Mutua Universal, ha participat en la Jornada Tècnica “Sinistralitat amb maquinària en el sector agrícola”, celebrada el 21 de maig en el Centre de Prevenció de Riscos Laborals de Sevilla, a Andalusia.

Aquesta Jornada s'ha organitzat en el marc del Pla de Xoc contra la Sinistralitat Laboral a Andalusia, que té en compte com un dels blocs prioritaris el sector agrícola. Convençuts que l'ús de maquinària agrícola és un dels aspectes crítics en la sinistralitat d'aquest sector, durant la jornada s'ha analitzat amb detall la tipologia dels accidents i s'han donat a conèixer eines i línies de treball des de la perspectiva de diferents agents implicats com són l'INSST, serveis de prevenció mancomunat i aliè i una mútua d'accidents de treball; exposant cadascun d'ells seu enfocament de la problemàtica, per tal de minimitzar la sinistralitat i gravetat dels danys ocasionats pel maneig d'aquesta maquinària.

A la jornada han assistit uns 50 professionals del sector: responsables de personal, tècnics/as de prevenció i delegats/as de prevenció, entre altres; sent inaugurada per Jorge Carbajal, Director del Centre de Prevenció de Riscos Laborals de Sevilla.

Durant l'acte s'han ofert diferents ponències, iniciant-se amb la intervenció de Luis Piñero, Direcció General de Treball, Seguretat i Salut Laboral de la Junta d'Andalusia, que ha parlat sobre la descriptiva d'accidents amb tractors i maquinària agrícola, seguit de Rafael Cano, Cap de la Unitat Tècnica de Seguretat de l'INSST que ha dedicat la seva intervenció a exposar les eines i línies d'actuació d'aquesta institució en matèria de seguretat en maquinària agrícola.

Els serveis de prevenció han estat representats durant la jornada per José Ramón Guardado, tècnic de prevenció en l'Associació Servei de Prevenció de Riscos Laborals Agrícoles que ha parlat sobre l'experiència d'un servei de Prevenció Mancomunat en la Gestió de la Prevenció en el Sector Agrícola i per José Manuel Morales, tècnic en Prevenció en Quirón Prevenció i especialista en tractors i maquinària agrícola, que ha centrat la seva exposició en “Pràctiques segures en el maneig del tractor i eines”.

La participació de Mutua Universal

Durant l'acte, Regodón ha fet una ponència sobre “Actuacions preventives d'una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social per a l'assessorament i sensibilització en l'ús de maquinària agrícola”. Partint d'una breu introducció del marc legal, va oferir una visió general de l'activitat preventiva de les mútues, recalcant en el nostre paper en l'assessorament, investigació, divulgació i conscienciació en seguretat i salut. A continuació, va ser desgranant les diferents línies d'actuació de Mútua en relació amb l'ús de maquinària agrícola, com són assessoraments per a la millora de les investigacions dels accidents i sobre gestió preventiva de la maquinària en l'empresa, desenvolupament de jornades d'orientació tècnica i elaboració de bones pràctiques en l'ús de les màquines i equips amb major implicació en la sinistralitat del sector agrícola.

Finalment, i abans de donar per finalitzat l'acte, es va fer un col·loqui final moderat per Mabel García, cap de l'Àrea Formació CPRL de Sevilla amb una posterior ronda de preguntes.