Mutua Universal participa en la Jornada sobre Ventilació organitzada pel Col·legi d'Enginyers Industrials d'Aragó i La Rioja

Publicat el: 21/12/2020
Jornada ventilacion i climatizacion

Mutua Universal va participar el passat 17 de desembre en la Jornada “Prevenció de la COVID-19 en els centres industrials: ventilació i climatització", en la qual es van analitzar les mesures preventives de ventilació i filtració més adequades per a entorns industrials, així com les aplicacions pràctiques en aquests sectors.

L'esdeveniment, celebrat virtualment, va ser organitzat pel Col·legi d'Enginyers d'Aragó i La Rioja (COIIAR).


Durant la jornada es van abordar, entre altres temes, les diferents formes de transmissió de la COVID-19, incloent la problemàtica dels aerosols com a forma de contagi; la ventilació i els sistemes de renovació d'aire, tant natural com mecànica; els sistemes de filtració centralitzada, com els filtres HEPA i MERV 13; així com diferents propostes pràctiques, com l'etiqueta de ventilació COVID-19 i aplicacions pràctiques en diferents sectors industrials.

Mª Teresa Fernández Medina, tècnica de prevenció de Mutua Universal, va presentar les mesures preventives referents a la ventilació dels llocs de treball en ambients interiors, que garanteixin la màxima renovació de l'aire utilitzant els filtres adequats per controlar aquesta via de contagi. Va indicar també la necessitat d'augmentar l'aportació d'aire net exterior de forma natural mantenint les portes i finestres obertes i mitjançant els sistemes de climatització/ventilació evitant les recirculacions d'aire.

A més, va explicar que, utilitzar filtres i purificadors per retirar les partícules i aerosols en suspensió en l'aire, és una mesura complementària que permet millorar la qualitat de l'aire i reduir el risc de propagació, recomanant els filtres tipus HEPA o similars d'alta eficàcia de filtració. “Una sola mesura d'higiene no serveix, cal aplicar totes les que hem esmentat, i de manera correcta, perquè realment sigui eficaç la defensa", va assenyalar Mª Teresa Fernández.