Mutua Universal participa en la Jornada sobre Tecnologies 4.0 organitzada per ATIGA

Publicat el: 01/12/2020
Edifici Mutua Universal

Mutua Universal va participar en la cinquena trobada de la Jornada sobre Tecnologies 4.0, titulada “La fàbrica de les persones. Assistència física i cognitiva", en la qual es van analitzar les aplicacions més punteres i d'implantació real a les empreses, com els exoesquelets. L'esdeveniment, celebrat el 27 de novembre que es va emetre en directe i en línia, és el cinquè dels sis seminaris web que s'estan celebrant en el marc del conveni de col·laboració d'ATIGA (Associació de Centres Tecnològics de Galícia) i IGAPE per a la realització del segon estudi Oportunitats Indústria 4.0 a Galícia, en el qual participen AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, CTAG, GRADIANT, ENERGYLAB i ITG, i que té com a objectiu conèixer el nivell d'implantació de tecnologies clau 4.0 a la regió.

Durant la jornada es van abordar, entre altres temes, les novetats més destacades i tendències al món de la tecnologia aplicada a l'empresa, els reptes i perspectives d'impacte, les aplicacions més experimentals de la tecnologia en diversos sectors i les potencials aplicacions que tenen.

Mar Arias Matilla
Mar Arias, psicòloga i tècnica de prevenció de Mutua Universal

Mar Arias, psicòloga i tècnica de prevenció, va presentar la metodologia de Mutua Universal per a la implantació d'un exoesquelet en totes les seves fases: des de l'anàlisi prèvia de necessitats, la selecció del dispositiu adequat, utilització fonamental de proves objectives i subjectives que avalin i suportin, amb dades, la presa de decisions en la incorporació d'un exoesquelet al lloc de treball fins a la familiarització del mateix en condicions reals de producció en una empresa.

“És important reflexionar sobre alguns aspectes destacats en el procés d'incorporació d'un exoesquelet com: valorar prèviament la possibilitat d'unes altres alternatives que no siguin pal·liatives, fer una anàlisi de les tasques/operacions i com repercutirà l'ús de l'exoesquelet tant en operacions crítiques com en totes aquelles que estiguin presents en l'entorn del lloc de treball i, per descomptat, l'impacte en la persona treballadora a curt/mitjà i llarg termini ”, va assenyalar Mar Arias.


Durant l'esdeveniment, Víctor Alonso Ramos, responsable del Departament de Processos i Factories of the Future de CTAG, va presentar els avenços realitzats en la identificació de camps d'aplicació i tecnologies destacades en l'àmbit d'assistència cognitiva (wearables: ulleres, rellotges intel·ligents, plantilles, roba sensorizada; realitat augmentada i realitat virtual). A continuació, María del Mar Arias Matilla, psicòloga i tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals-especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia - de Mutua Universal, va fer una introducció als exoesquelets, les seves principals aplicacions i tipologies, i posteriorment va presentar la metodologia desenvolupada per part de Mutua Universal per a la incorporació d'aquesta tecnologia en entorns industrials. En la sessió també van participar Javier Doval, coordinador d'ATIGA i moderador de la trobada, i Norberto Penedo, director de l'Àrea de Competitividade de l'IGAPE.