Mutua Universal ofereix quatre noves ajudes socials per a treballadors autònoms

Publicat el: 10/05/2018
Mutua Universal ofereix quatre noves ajudes socials per a treballadors autònoms

Mutua Universal presenta quatre noves línies d'ajuda social destinades a protegir als treballadors per compte propi que es trobin en situació d'incapacitat temporal o permanent, per accident laboral o malaltia professional, i que presentin una situació de vulnerabilitat en el seu nucli familiar.

Avui dia, Mutua Universal ja ofereix una ajuda especial per evitar el tancament del negoci, que consisteix en un suport econòmic per a la contractació d'un treballador o per a l'ampliació de l'horari laboral d'un treballador ja contractat. Ara, les ajudes s'amplien amb l'objectiu de vetllar per la protecció del col·lectiu de treballadors autònoms i contribuir a evitar la pèrdua d'ingressos econòmics en el nucli familiar i la pèrdua de clients en el negoci, així com fomentar la contractació.

Les noves prestacions socials de Mutua Universal per a autònoms ofereixen ajuda econòmica específica, per a treballadors que es trobin en situació de necessitat, en els següents casos:

  • Adaptació del negoci a les necessitats físiques en cas d'Incapacitat Permanent Parcial.
  • En treballadors en situació d'Incapacitat Temporal, assumir els costos fixos d'afiliació al RETA durant un any.
  • En treballadors en situació d'Incapacitat Permanent Total, fer inversions en immobilitzat als efectes d'obrir un negoci per compte propi.
  • En treballadors en situació d'Incapacitat Temporal, afrontar el pagament de la quota d'autònoms durant el segon any.

Per optar a aquestes ajudes el treballador autònom ha de cotitzar tant per contingència comuna com per contingències professional (accidents de treball i malalties professionals). Així mateix, la sol·licitud d'ajuda ha de ser autoritzada per la Comissió de Prestacions Especials de Mutua Universal, prèvia valoració de les necessitats per part de l'equip de Treball Social.

Les ajudes socials de Mutua Universal asseguren el benestar dels diferents col·lectius de treballadors protegits per donar-los cobertura i garantir les seves necessitats bàsiques, l'autonomia personal i qualitat de vida, les necessitats del nucli familiar, la integració laboral i social, i les necessitats específiques dels treballadors autònoms.