"

Mutua Universal ofereix a les seves empreses associades formar part de la borsa de pràctiques formatives per a la reinserció laboral
Les pràctiques, amb una durada d'entre 80 i 160 hores, contribueixen a la millora de la qualitat de vida i autonomia de les persones que formen part del programa

Publicat el: 16/07/2018
Ajuda Social

Mutua Universal ofereix a les seves empreses associades la possibilitat de formar part de la borsa de pràctiques formatives per a la reinserció laboral. Aquest programa s'inscriu en el catàleg d'ajudes socials de l'entitat, concretament en la línia d'ajuda destinada a la integració laboral i social, que té com a objectiu contribuir a la integració i millorar la qualitat de vida i autonomia personal.

Les empreses associades a Mutua Universal es poden sumar lliurement a la borsa de pràctiques formatives i contribuir a la integració d'aquells treballadors que, després de patir un accident laboral o malaltia professional, es troben en situació d'incapacitat permanent per a la seva professió habitual o estan en risc d'exclusió social per pèrdua del treball durant el seu període de recuperació.

Les pràctiques formatives, amb una durada d'entre 80 i 160 hores, contribueixen a la millora de la qualitat de vida i autonomia de les persones que formen part del programa, destinat a cobrir les necessitats d'integració laboral i social dels treballadors que han patit un accident laboral o malaltia professional. Les empreses que formen part del programa es beneficien de l'oportunitat d'incorporar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, promoure entre els seus empleats l'acceptació de la diversitat i la no discriminació i desenvolupar el sentiment de pertinença entre els empleats, entre altres avantatges.

Les ajudes socials de Mutua Universal asseguren el benestar dels diferents col·lectius de treballadors protegits per donar-los cobertura i garantir les seves necessitats bàsiques, l'autonomia personal i qualitat de vida, les necessitats del nucli familiar, la integració laboral i social, i les necessitats específiques dels treballadors autònoms.