Mutua Universal obté l'excel·lència en Prevenció: ISO 45001:2018

Publicat el: 16/10/2019
ISO 45001:2018

Mútua Universal ha obtingut la certificació ISO 45001:2018, per al seu Sistema de Gestió i Seguretat i Salut en el Treball, després de l'auditoria realitzada per l'entitat certificadora AENOR.

La norma ISO 45001, substitueix a la ja obtinguda anteriorment OHSAS 18001, i és l'estàndard internacional en prevenció de riscos laborals de més alt nivell. La nova norma especifica els requisits per proporcionar un lloc de treball segur i saludable, amb l'eliminació dels riscos i la incentivació de la promoció i protecció de la salut.

Eva Subirà, directora d'AENOR a Catalunya, ha lliurat a Juan Antonio Güell, director gerent de Mutua Universal, el reconeixement aconseguit a les oficines centrals de Mutua Universal, situades a l'avinguda Tibidabo, 17-19. 

A l'acte d'entrega també han assistit el director d'Assessoria Jurídica i RH, Daniel Díaz, el director de Recursos Humans, David Estivill, així com les responsables del Servei de Prevenció Propi de Mútua Universal, Laura Arnabat i Marissa Nadal.

La implementació i manteniment del nou Sistema de Gestió reforça certs aspectes respecte a la seva antecessora OHSAS:

  • Es comparteix l'estructura d'alt nivell, cosa que facilita la integració amb els sistemes ISO 9001:2015 i l'ISO 14001:2015, proporcionant una gestió més eficient i menys burocratitzada.
  • Importància del desenvolupament del context, així com del lideratge i compromís de l'Alta Direcció.
  • S'emfatitza en la consulta i participació dels treballadors.
  • Aposta per una gestió de riscos més efectiva, en què es considerin tant els riscos com les oportunitats.
  • Fomenta la cultura preventiva en les organitzacions, en tots els nivells i jerarquies.
  • Dona més valor i seguretat a les parts interessades.

L'obtenció de la certificació ISO 45001, és un pas més cap a l'excel·lència i sostenibilitat de la nostra Entitat i suposa un reconeixement a l'esforç realitzat per la Direcció, el Servei de Prevenció Propi, Qualitat i Medi ambient i tots els empleats durant tots aquests anys.

D'aquesta manera, Mútua Universal, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 10, obté una certificació superior, del qual abast comprèn tota l'organització incloent seus 140 centres de treball i a 1800 treballadors repartits per tot el territori nacional.