Mutua Universal obté la certificació UNE 19601 de Compliment normatiu penal d'AENOR

Publicat el: 26/10/2023

Mutua Universal ha obtingut la certificació de Compliance Penal d'AENOR, d'acord amb la Norma UNE 19601, orientada a reduir l'exposició de les organitzacions al risc penal i a fomentar una cultura de prevenció de delictes.

L'UNE 19601 de Compliment normatiu penal és l'estàndard nacional de millors pràctiques en sistemes de gestió per a la prevenció de delictes, la reducció de riscos penals a les organitzacions i el foment de la cultura empresarial ètica. Aquesta norma considera el que estableix la Llei 1/2015 respecte als requisits dels models de prevenció de delictes i els complementa amb les millors pràctiques internacionals establertes en l'àmbit de la responsabilitat social, el compliment normatiu i la gestió de riscos.

Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, president de Mutua Universal; Juan Güell, director gerent de l'Entitat; i José Luis Haurie Vigne, president del Comitè d'Auditoria i Compliment de Mutua Universal, van ser els encarregats de recollir el certificat de mans d' Ángel Luis Sánchez, director de la Regió Mediterrània d'AENOR, i Jordi Martin, director d'AENOR Catalunya, durant un acte oficial celebrat a la seu de Mutua Universal a Barcelona.

‘‘Per a Mutua Universal, l'obtenció d'aquesta certificació acredita la seva tasca i les bones pràctiques dirigides al bon govern corporatiu, així com el seu ferm compromís amb valors com la integritat, la transparència, l'ètica i la responsabilitat’’, ha declarat Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno, president de Mutua Universal.

Per part seva, Ángel Luis Sánchez, director de la Regió Mediterrània d'AENOR, ha assegurat que “la certificació d'AENOR en compliment normatiu penal, obtinguda per Mutua Universal, demostra una cultura empresarial ètica i transparent. A més, amb la seva consecució, ratifica un gran compromís amb tots els seus stakeholders, als quals transmet confiança de la millor manera, ja que aquest certificat és la principal referència per dissenyar i articular sistemes de prevenció de riscos penals de la mà dels estàndards internacionals més alts en la matèria”.