Mutua Universal explica la nova llei d'autònoms en una jornada informativa feta amb l'Associació de Constructors de les Balears

Publicat el: 01/12/2017
Mutua Universal explica la nova llei d'autònoms en una jornada informativa feta amb l'Associació de Constructors de les Balears
D'izq a dcha: Jaime Mayrata, Pedro López de Recalde i Sandra Verges

Mútua Universal va organitzar ahir a la seu de l'Associació de Constructors de les Balears a Palma una jornada informativa sobre la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom amb el títol de “Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, a la llum de la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom”.

El director territorial jurídic de Mútua Universal, Pedro López de Recalde, va explicar als assistents les principals novetats i avantatges per al treballador autònom de la nova Llei i va assenyalar que “aquesta Llei elimina traves, ja que amplia la tarifa plana de 50 euros a un any, i escurça de 5 a 2 anys el període per poder tornar-se a beneficiar d'aquesta tarifa”.

En resum, “permet que els autònoms paguin el mes d'alta o de baixa per la qual cosa han treballat o que puguin canviar de base 4 vegades a l'any per adequar-la als seus ingressos. Redueix els recàrrecs de la Seguretat Social, ofereix seguretat jurídica en les deduccions a aplicar pels autònoms, i farà que per fi les dones que siguin mares puguin ser i seguir sent autònomes amb l'exempció del 100% de la quota d'autònoms durant la baixa i fins i tot recuperar l'ajuda a la reincorporació a través de la tarifa plana. A més, incorpora nous drets com el de la conciliació de la vida professional i personal per atenció de fills menors de 12 anys i dependents o l'accident in itinere”.


López de Recalde també va recalcar en la importància que l'autònom cotitzi per contingències professionals i va explicar als assistents quins són les diferents prestacions que assumeixen les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a favor d'aquells autònoms que hagin concertat l'acció protectora corresponent a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals. “En aquest cas el treballador que pateixi un accident de treball o malaltia professional que origini un procés d'incapacitat temporal tindrà dret al cobrament d'una quantia diària equivalent al 75% de la seva base reguladora diària a partir de l'endemà de la baixa.”

La jornada va ser presentada pel Director de Mútua Universal a Balears, Jaume Mayrata, i Sandra Verges, directora general de l'Associació de Constructors de les Balears.