Mutua Universal lliura prop de 5,4 milions d'euros en incentius a empreses associades

Temes: Prevenció
Publicat el: 26/06/2018
Mutua Universal entrega prop de 4,5 milions d'euros en incentius a empreses associades

Mutua Universal ha lliurat un total de 5.346.000,31 euros a 635 empreses associades com a incentiu per la seva gestió en prevenció de riscos laborals. L'incentiu s'ha lliurat de conformitat amb el que disposa el Reial decret 404/2010 de 31 de març i en l'Ordre TIN 1448/2010 de 2 de juny.

L'incentiu suposa un bonus econòmic que consisteix en una reducció de les cotitzacions per contingències professionals i pot assolir fins al 10% de les quotes liquidades durant el període d'observació. El reben les entitats que han contribuït d'una forma eficaç i contrastable a la reducció i prevenció de la sinistralitat laboral i malalties professionals.

L'incentiu ha estat atorgat per la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social a través de Mutua Universal, una vegada comprovats els requisits exigits. Aquests es basen en les inversions en instal·lacions o processos en matèria de prevenció de sinistralitat laboral i reducció de riscos laborals. Les sol·licituds autoritzades corresponen al període d'observació de 2016.

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per contingències professionals i que reuneixen els requisits exigits poden presentar la sol·licitud de bonus en la seva mútua o en l'entitat gestora que assumeix la protecció de les seves contingències professionals. Actualment, Mutua Universal està procedint a la recopilació de les dades necessàries per poder facilitar a les empreses associades les quotes i índexs per a la campanya que es duu a terme anualment. A partir del 15 d'abril i fins al 31 de maig, es podran presentar les sol·licituds per rebre l'incentiu.

A través de la pàgina web www.bonusprevencion.com les empreses podran accedir a tota la informació detallada sobre l'incentiu, així com sol·licitar les dades necessàries i complimentar el formulari de sol·licitud del programa.


Una nova eina a la zona privada empresa permet consultar fàcilment dades i índexs requerits per sol·licitar el Bonus Prevenció

Mutua Universal ha desenvolupat una nova aplicació en línia en la Zona Privada Empresa del web corporatiu amb l'objectiu de facilitar l'accés a les empreses associades i gestores a les dades de cotització i índexs de sinistralitat per a la sol·licitud de l'incentiu ‘Bonus Prevenció’.

Amb aquesta nova eina, l'empresa o el gestor podrà visualitzar i monitorar de manera immediata i actualitzada l'estat dels indicadors de quotes abonades, els índexs de sinistralitat d'incapacitat temporal (IT), per accidents de treball (AT) i de sinistralitat extrema (incapacitat permanent, mort o supervivència). L'usuari podrà conèixer, visualitzant una única pantalla, si compleix o no amb aquests requisits per sol·licitar l'incentiu Bonus en diferents períodes d'observació, així com l'import mínim de què es pot beneficiar.