Mutua Universal concedeix més de 5.500 ajudes socials el 2016

Publicat el: 24/02/2017
Mutua Universal concedeix més de 5.500 ajudes socials el 2016

La Comissió de Prestacions Especials de Mutua Universal ha tramitat durant l'exercici de 2016 un total de 5.689 ajudes, de les quals s'han beneficiat 1.757 famílies. El valor de les ajudes concedides el 2016 ascendeix a 2,067 milions d'euros, fet que suposa un augment del 65% durant el període comprès entre 2012-2016.  

Les ajudes donen resposta a les situacions que afecten tant al treballador com al seu entorn més pròxim després d'haver patit un accident de treball o patir una malaltia professional. La seva concessió posa de manifest la important funció social que fan les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social respecte a aquest col·lectiu, independentment del sector o la localització geogràfica.

Un dels aspectes en què s'ha centrat Mutua Universal en l'últim exercici ha estat en la reinserció laboral. Mitjançant la gestió d'ajudes i prestacions, la mútua contribueix a la reinserció dels treballadors amb majors dificultats. Un 35% dels beneficiaris de les ajudes s'ha reinserit en el mercat laboral.

Totes les ajudes socials que s'han concedit en aquest últim any són reconegudes per la Comissió de Prestacions Especials de Mutua Universal, un òrgan de participació integrat de la mateixa manera nombre de representants d'empreses associades i de treballadors.

Nou catàleg d'Ajudes Socials

El 2016, Mutua Universal ha ofert quatre noves ajudes especials: per situació de pobresa energètica, per a treballadors autònoms per tal d'evitar el tancament del negoci, per donar formació al cuidador principal de treballadors en situació de dependència i, finalment, una ampliació de les ajudes destinades a la formació a les famílies en situació d'incapacitat temporal.