Mútua Universal actualitza la Política Integrada de qualitat, prevenció i medi ambient (ISO 45.001)

Publicat el: 30/04/2019
Política integrada

El passat 4 d'abril va tenir lloc la signatura de la nova política integrada de qualitat, prevenció i medi ambient. Actualment, Mutua Universal està certificada per la norma OHSAS i passarà a certificar-se per la ISO 45.001. Així, l'entitat es converteix en una de les primeres empreses a Espanya a aconseguir-la aquest 2019.

Aquesta política, en línia amb l'anterior, reflecteix la voluntat d'integració dels tres sistemes: qualitat, prevenció i medi ambient, en un d'únic. Amb aquesta nova política integrada, Mutua Universal es compromet a vetllar per la salut dels seus mutualistes, prestant-los uns serveis eficaços, eficients i sostenibles, i a proporcionar un ambient de treball segur i saludable als seus empleats i grups d'interès. Tot això potenciant la innovació, la millora contínua i l'excel·lència en el desenvolupament de les seves activitats.

Com novetats principals en l'actualització de la Política Integrada, destaca el següent:

  • S'integra el compromís d'establir, implementar i mantenir processos per a la eliminació dels perills i la reducció dels riscos per a la Seguretat i Salut, reforçant, a més, el compromís ja adquirit amb la protecció del medi ambient, destacant el consum responsable dels recursos naturals i energètics, el foment de la conservació de l'entorn, la gestió dels residus i la prevenció de la contaminació.
  • Es recalca no només en la col·laboració sinó en la participació i implicació decidida dels empleats i de les parts interessades en el Sistema de SST.
  • D'altra banda, s'aposta pel ús eficient de l'energia i l'estalvi energètic, mitjançant l'ocupació de tecnologies i tècniques d'estalvi i una millora dels hàbits de consum entre els treballadors i grups d'interès.

El mes de juny, coincidint amb l'Auditoria Legal Externa de prevenció, tindrà lloc l'auditoria externa del Sistema de Gestió Integrat que serà realitzada per AENOR, que té com a objectiu la renovació de la certificació de les normes ISO 9001:2015 de qualitat, ISO 14001:2015 de medi ambient i l'obtenció de la nova ISO 45.001 de prevenció de riscos laborals, a més de certificar-se en la nova UNE d'Excel·lència en el Servei.