"

La Junta General Ordinària de Mutua Universal aprova els comptes de l'exercici 2020

Publicat el: 16/07/2021
Junta General 2021

Mutua Universal va celebrar ahir la seva Junta General Ordinària, en què es van aprovar els comptes de l'entitat de l'exercici 2020. L'entitat va obtenir el 2020 uns ingressos per cotitzacions socials de 1.193 milions d'euros, fet que suposa un augment de l'1,9% respecte de l'exercici anterior, malgrat l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l'activitat de persones treballadores i empreses. Al final de l'exercici, la xifra de persones treballadores protegides i adherides es va situar en 1.428.979 i el nombre d'empreses associades, en 152.894.

La recaptació total va pujar a 2.076 milions d'euros, un 77% superior a la registrada el 2019. Aquest increment respon principalment a l'aportació extraordinària de 814 milions rebuda de la Tresoreria General de la Seguretat Social per fer front financerament a les prestacions extraordinàries que va decretar el Govern per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els col·lectius més sensibles econòmicament.

En total, Mutua Universal ha gestionat més de 201.000 processos d'incapacitat temporal per coronavirus i 183.000 sol·licituds de prestacions extraordinàries de cessament d'activitat de persones treballadores autònomes. D'aquesta manera, ha reforçat el 2020 el seu propòsit de contribuir a la sostenibilitat de l'estat del benestar a partir una col·laboració activa i contínua amb la Seguretat Social.

Malgrat l'esforç realitzat per fer front a aquestes necessitats, l'Entitat manté els seus índexs de liquiditat i solvència per seguir desenvolupant la seva estratègia a curt i llarg termini. En aquest sentit, destaquen el increment del seu patrimoni net en 13,83 milions d'euros, fins als 389,58 milions, i la continuïtat de la política de millora permanent de la xarxa assistencial, amb una inversió total en aquest concepte de 4,6 milions.

El model d'assistència sanitària personalitzada que desenvolupa Mutua Universal també ha permès mantenir els nivells d'excel·lència i qualitat de servei malgrat les limitacions a la mobilitat i altres mesures preventives contra el coronavirus. Els principals eixos d'aquest model en l'últim exercici han estat:

  • Manteniment de l'obertura de centres assistencials, sempre que ha estat possible, per atendre els casos i tractaments que no podien derivar-se als canals de telemedicina. D'aquesta manera ha contribuït també a evitar la saturació del Servei Públic de Salut. El 2020 s'ha atès un total de 999.267 visites, 309.052 sessions de rehabilitació i 4.741 ingressos hospitalaris.
  • Desenvolupament dels serveis de telemedicina, per garantir la continuïtat de nombrosos tractaments sense necessitat del desplaçament de pacients als centres. Juntament amb la Clínica En línia Mutua Universal, s'ha accelerat el llançament del servei de Teleconsulta, que permet la realització de consultes a distància.
  • Reforç dels canals de relació amb pacients, com la Zona Privada Pacient, Línia Universal o eConsulta, per garantir una atenció contínua. Aquests canals han assolit el 2020 un rècord històric de consultes ateses.

La capacitat de gestió de Mutua Universal en un exercici d'especial complexitat i exigència ha estat reconeguda per tots els col·lectius a què presta servei, que li han atorgat la valoració mitjana més alta de la sèrie històrica de la “Enquesta de Qualitat de Servei” (8,53 punts sobre 10).

El 2020, Mutua Universal ha tancat el desenvolupament de seu Pla Estratègic 2018-2020, amb un compliment global del 84%. En la Junta General s'ha presentat el nou Pla Estratègic 2021-2024, que amb el lema “La Mútua de les persones. Col·laborem innovant” marca els pilars d'actuació per seguir sent referent en el sector en l'etapa postpandèmia.

Juan Echevarría, president de Mutua Universal, apunta: “les mútues, en el seu conjunt, són la millor demostració que el lligam públic-privada resol amb major facilitat grans necessitats i problemes”. Destaca, a més: “des d'aquí, el màxim reconeixement a tota la plantilla de Mutua Universal per la seva excel·lent actuació l'any de major exigència que un recorda”.


Memòria anual 2020

Coneix l'activitat de Mutua Universal el 2020 en aquest següent.

A més, pots accedir a la Memòria anual 2020 a través del següent enllaç: