Intel·ligència Artificial i Machine Learning, Mutua Universal impulsa la seva transformació digital

Publicat el: 15/04/2019
Transformació digital Mutua Universal
Ginés Alarcón, president de Nae, i Juan Güell, director gerent de Mutua Universal.

En el marc del seu Pla de Transformació Digital, Mutua Universal inicia l'adopció de les tecnologies d'Intel·ligència Artificial i Machine Learning per convertir-se en una entitat orientada a la dada (data-driven).

A través d'aquestes tecnologies, Mutua Universal cerca maximitzar el valor de la informació, tant interna com externa, per orientar-se cap a l'excel·lència en la prestació dels seus serveis.

Al costat de la consultora Nae, adjudicatària de la licitació, Mutua Universal definirà la estratègia per transformar-se en una entitat orientada cap a la dada. Per fer-ho, inicia un procés d'identificació de les diferents iniciatives tecnològiques i organitzatives amb l'objectiu d'explorar totes les seves potencialitats en les diferents unitats organitzatives de l'entitat. 

Ginés Alarcón, president de Nae assenyala que: “una aposta tan important com la que fa Mutua Universal en aquest àmbit i basant-se en el nostre coneixement i experiència, permetran a l'Entitat dur a terme un salt qualitatiu en la posada en valor de la seva informació, podent impactar en els seus processos operatius de manera directa ”.

Mitjançant la creació de models estadístics i algoritmes d'Intel·ligència Artificial integrats en els sistemes d'informació de Mutua Universal, com a que puguin retroalimentar-se i aprendre mitjançant tècniques de Machine Learning, s'obtindrà informació rellevant per a la prestació de serveis. Això permetrà optimitzar la gestió dels recursos i millorar l'atenció, i així assegurar als treballadors protegits per l'Entitat, el correcte accés als recursos i prestacions en virtut de les atribucions atorgades a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Juan Güell, director gerent de Mutua Universal afirma que: “aprofitant la ingent quantitat d'informació històrica de què disposem, i les noves capacitats que brinden les tecnologies de la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning, la nostra Entitat adaptarà els seus processos operatius perquè la dada sigui la nostra guia d'actuació en pro d'una excel·lent atenció a les nostres empreses associades i treballadors protegits”.

Mutua Universal segueix avançant en el seu procés d'Innovació i Transformació Digital per donar resposta a les necessitats actuals de les seves empreses associades i treballadors protegits. L'estratègia digital de l'Entitat desenvolupa solucions amb un benefici pràctic i immediat per als mutualistes, el centre del seu procés de digitalització.