Iniciem del període per sol·licitar l'incentiu per reducció de la sinistralitat laboral, 'Bonus Prevenció'

Temes: Prevenció
Publicat el: 15/04/2019
Inici del període per sol·licitar l'incentiu per reducció de la sinistralitat laboral, 'Bonus Prevenció'

El 15 d'abril s'inicia el període per poder sol·licitar la reducció de cotitzacions per contingències professionals mitjançant abonament de l'incentiu 'Bonus', d'acord amb el que estableix el RD 231/2017, de 10 de març. Mutua Universal posa a disposició dels seus associats una aplicació que permet conèixer fàcilment si l'empresa compleix els requisits per beneficiar-se del Bonus Prevenció, així com tramitar la sol·licitud en línia de forma ràpida i senzilla.

Les sol·licituds s'hauran de presentar entre el 15 d'abril i el 31 de maig de 2019.

Eina per consultar indicadors i sol·licitar el ´Bonus' en línia

A través de l'aplicació Bonus de Prevenció, a què s'accedeix a través de la Zona Privada Empresa, l'usuari podrà visualitzar i monitorar de manera immediata i actualitzada l'estat dels indicadors de quotes abonades, els índexs de sinistralitat d'incapacitat temporal, d'accidents de treball i de sinistralitat extrema (incapacitat permanent, mort o supervivència). L'eina permet conèixer el grau de compliment dels requeriments, així com l'import mínim que l'empresa pot sol·licitar.

Aquesta nova aplicació permet, a més, tramitar directament la sol·licitud, adjuntar la documentació necessària i fer el seguiment del seu estat, tot això en línia, amb l'acompanyament d'un gestor de Mútua Universal.

Una vegada finalitzat el període de sol·licitud, l'eina continua activa perquè l'empresa pugui fer el seguiment dels índexs necessaris per accedir al Bonus Prevenció de l'any vinent.


Què és l'incentiu Bonus Prevenció

El Bonus Prevenció és un incentiu econòmic per a les empreses que hagin disminuït la sinistralitat laboral. Permet recuperar entre el 5% i el 10% de les quotes abonades per contingències professionals. Aquests incentius els concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social a través de les mútues col·laboradores que donen cobertura a les empreses bonificades mitjançant la gestió i tramitació de les seves propostes, una vegada comprovat el compliment dels requisits previstos per la normativa vigent. 

Tota la informació al detall