Groupe PSA, el Centre Tecnològic d'Automoció de Galícia i Mutua Universal fan proves de dispositius d'assistència física (exoesquelets)

Publicat el: 13/06/2018
Exoesquelets

El Centre de Vigo de Groupe PSA, amb l'assistència del Centre Tecnològic d'Automoció de Galícia (CTAG) i de Mutua Universal, està fent des de fa mesos un estudi de dispositius d'assistència física (exoesquelets).

La col·laboració de les tres entitats s'emmarca en la importància que Groupe PSA atorga a la preservació de la salut i el benestar del conjunt dels treballadors i permet una anàlisi rigorosa i amb deteniment sobre les aportacions d'aquest tipus de dispositius.

Groupe PSA aporta la seva experiència en el procés de fabricació en línia i en les millores ergonòmiques, els experts internacionals en exoesquelets de l'àrea de Processos/Innovació del CTAG analitzen l'apropiació i eficiència en els processos i els experts del Laboratori d'Ergonomia de Mutua Universal desenvolupen les tècniques de mesurament neurofisiològica de l'activitat muscular per electromiografia i l'anàlisi de moviment 3D.

Abans d'iniciar les proves, aquests experts (metges, ergònoms, fisioterapeutes, i enginyers) van definir conjuntament uns protocols metodològics per tal de garantir la coherència entre els resultats finals de l'estudi i els objectius buscats. Els protocols es van constituir en diverses fases successives amb proves a superar.

Segons el Responsable del Servei Mèdic del Centre de Vigo, Dr. Jose Luis Martinez-Murillo Méndez, “el primer que se li demana a qualsevol dispositiu d'aquest tipus és que suposi una ajuda per a l'usuari, facilitant-li la realització de determinades tasques, però sense generar efectes contraris per al seu confort o la seva salut”.

La Responsable d'Ergonomia de la planta, María Isabel Fontano Blanco, explica que, per aquesta raó, “és important fer estudis previs abans d'adoptar aquest tipus de dispositius, ja que no tots els dispositius disponibles en el mercat resulten adequats per al confort i la salut de les persones, en mostrar més inconvenients per al seu ús que avantatges (pes excessiu, incomoditat d'ús, etc.)”.

Els test realitzats al Centre de Vigo inclouen diverses fases objectives (mesuraments tècniques) i subjectives (anàlisi de la percepció dels usuaris després del seu ús). Al final de cada fase de proves es fa un balanç dels resultats que es concreta en una decisió de “GO” (continuar l'estudi) o “NO GO” (no continuar l'estudi i descartar-ho).

Actualment, el Centre de Vigo està fent la fase final de l'estudi (test en línia de Muntatge) d'un exoesquelet, que assisteix en les operacions amb braços aixecats (llocs sota caixa), transmetent les càrregues (el mateix pes dels braços) a les malucs-cames a través d'una eix vertical que fa les vegades de columna vertebral. La finalització d'aquest test està prevista per a inicis del mes de juliol i els seus resultats seran compartits amb la resta de les plantes de Groupe PSA.