A Mutua Universal, un dia per rememorar la seguretat i salut a la feina, i 365 dies per aplicar-la
28 d'abril Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball

Temes: Prevenció
Publicat el: 27/04/2018
Mutua Universal s'uneix a la campanya 'Generació Segura i Saludable' Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 2018

Segons xifres aportades per l'Organització internacional del Treball (OIT), els joves representen el 15 per cent de la força de treball mundial (541 milions de treballadors entre 15 i 24 anys d'edat). La taxa de lesions professionals no mortals que es produeixen en aquest tram etario és un 40 per cent més alta que la dels treballadors adults (més de 24 anys) i els perills al lloc de treball poden fins i tot representar una amenaça per a les seves vides. La mateixa OIT esmenta que al món, 152 milions de nens (entre 5 i 17 anys d'edat) es troben en situació de treball infantil, dels quals 73 milions fan treballs que, per la seva naturalesa o per les condicions en què es duu a terme, són considerats perillosos. A Espanya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE.EPA, del 4t trimestre de 2017), el 14% de la població ocupada correspon a treballadors i treballadores amb menys de 30 anys d'edat. 

Aquest any, el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball i el Dia Mundial contra el Treball Infantil (proper 12 de juny), s'uneixen en una campanya mundial conjunta que se celebrarà durant 2018 i que se centra en la necessitat d'acabar amb el treball infantil i millorar la seguretat i salut dels treballadors joves amb el lema 'Generació segura i saludable'; l'edat de les persones és un factor influent en les nostres capacitats físiques, psíquiques i socials i, al seu torn, juntament amb els condicionants de l'entorn, en el desenvolupament personal i professional que cada etapa vital proporciona.

La seguretat i salut a la feina ha de promoure's per a les persones de totes les edats, com pormocionaba la campanya de UE-OSHA “Treballs saludables en cada edat”, però amb més urgència i obstinació per a aquelles que pateixen carències de manera desproporcionada o presenten major vulnerabilitat, per raó, en aquest cas, de la seva curta edat o joventut.

L'eliminació del treball infantil perillós i la millora de la seguretat i salut a la feina per als treballadors joves faran possible que la propera generació iniciï la seva vida laboral com treballadors productius i raonablement ben remunerats, capaços de contribuir a la justícia social i al creixement econòmic. Això també contribuirà a millorar la seguretat i la salut de tots els treballadors i ajudarà a assegurar els mitjans de vida dels pares i altres membres de les famílies, contribuint amb això a prevenir el treball infantil.


El compromís de Mutua Universal

Revista treball saludable

A Mutua Universal, iniciem aquesta campanya compromeses amb els dos principis fonamentals en què l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020 s'assenta: la prevenció com mitjà més eficaç per reduir els accidents de treball i les malalties professionals, i la col·laboració dels tots els agents implicats (poders públics, interlocutors socials, empresaris i les persones treballadores) per promoure i impulsar la millora efectiva de les condicions de treball, aconseguir entorns laborals o organitzacions segures i saludables, i destacar la importància d'integrar la perspectiva de l'edat en totes les nostres accions.

Com el primer pas per a la prevenció és el coneixement i la sensibilització, volem celebrar aquest dia amb la nova edició de la nostra revista digital 'Treball Saludable' en què hem inclòs la perspectiva de l'edat i joves en els nostres articles per aprofundir en aspectes, riscos, hàbits i situacions que caracteritzen el seu context actual:  

  • Salut: “La Generació Z ja està aquí”, hàbits saludables, una inversió de futur.
  • Tecnologia Segura: “Els joves, les noves formes de treball i la SST a la feina”
  • Absentisme: “Variabilitat temporal de l'absentisme” – “Blue Monday”
  • Autònoms: “Sinistralitat dels més joves”

Destaquem l'article de la nostra secció tècnica sobre la campanya de l'Agència Europea de Seguretat i Salut a la feina, 2018-2019 “Treballs saludables” que ens alerta davant substàncies perilloses, segons el seu nou lema, i que té com a objectiu sensibilitzar sobre els riscos que comporten les substàncies perilloses en el lloc de treball i promoure una cultura de prevenció de riscos per eliminar i, quan o no sigui possible, gestionar de forma eficaç aquests riscos