El curs de cures d'infermeria ha rebut l'acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Publicat el: 04/07/2016

Amb aquest curs, Mutua Universal ofereix una formació completa a l'equip d'infermeria per al desenvolupament de les atencions en pacients que tenen un deteriorament de la integritat cutània.

El curs de cures d'infermeria de Mutua Universal ha rebut l'acreditació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Infermers de les àrees de control hospitalari dels hospitals Delfos de Barcelona i Rosario de Madrid imparteixen tallers en línia i formacions presencials que tenen com a objectiu actualitzar els coneixements sobre el maneig integral de les ferides, proporcionant les habilitats necessàries per abordar de la manera més apropiada cada tipus de ferida. Tot això per tal d'oferir una millor qualitat assistencial als seus pacients.

Durant aquest primer semestre de 2016, s'han realitzat dues edicions d'aquest curs i està previst donar formació a tot el col·lectiu d'infermeria de Mutua Universal. D'aquesta manera, es vol fomentar unes atencions integrals que garanteixin la continuïtat assistencial, així com l'ús de la plataforma de telemedicina, Clínica En línia, en l'àmbit d'infermeria, tant per fer consultes a infermers especialitzats com per a fer seguiment a distància dels diferents moments del procés de cicatrització.