"

L'àrea de Responsabilitat Social Corporativa de Mutua Universal elabora l'estudi de materialitat de l'entitat

Publicat el: 20/07/2021
Estudi de Materialitat de Mutua Universal

Des de l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa de Mutua Universal s'ha dut a terme recentment un estudi de materialitat per conèixer quins aspectes de sostenibilitat són més importants per als diversos grups d'interès de l'entitat amb l'objectiu de fer un report corporatiu i alinear l'estratègia de RSC de Mutua Universal per als pròxims anys.

L'estudi, que ha tingut un gran èxit de participació, ha comptat amb la intervenció de més de 1.500 persones d'àmbit nacional. Professionals de l'entitat, empreses associades, assessories, persones treballadores autònomes, pacients i persones usuàries, integrants de l'Administració pública, empreses proveïdores, organitzacions empresarials, agents socials, fundacions i ONG i altres mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han participat en aquesta anàlisi de materialitat.