"

El Programa de reinserció laboral de Mutua Universal, una oportunitat de futur

Publicat el: 03/12/2015

El nostre programa de reinserció laboral permet no només trobar feina a les persones que han patit una incapacitat sobrevinguda, sinó també millorar la seva autoestima i millorar la seva situació sociofamiliar. Quan un treballador pateix un accident laboral i, després del procés de recuperació, persisteixen seqüeles que l'incapaciten per a la realització del seu treball habitual, té dret a rebre una prestació per Incapacitat Permanent Total.

L'import d'aquesta prestació és el resultat d'aplicar el 55% a la base reguladora anterior a l'accident, tot i que les despeses familiars seran les mateixes; hipoteques, lloguers, escolarització dels fills, etc. A més, en alguns casos les limitacions que presenten poden suposar algunes despeses extra, com poden ser adaptacions del domicili o del cotxe.

Aquesta situació d'incapacitat sobrevinguda pot suposar un revés per al treballador accidentat i per a la seva família; ja no poden seguir treballant en la professió habitual i en la majoria dels casos creuen que no seran capaços de fer cap altra activitat: jo només sé treballar a l'obra…”, “tota la meva vida he treballat a la fàbrica…”, “com trobaré una feina si no tinc estudis…”.

L'equip de treballadores socials de Mutua Universal ajuda a trobar una sortida a aquesta situació oferint informació i assessorament, ajudes econòmiques puntuals, ajudes per a l'adaptació de l'habitatge i ajudes per a l'adaptació del cotxe.

La funció de les treballadores socials en aquestes situacions és proporcionar a les persones les eines necessàries per trobar aquesta porta, que moltes vegades està amagada i costa de descobrir. A través d'aquest Programa ajudem persones en situació d'incapacitat a reincorporar-se al mercat laboral, oferint-los les eines necessàries per fer-ho: assessorament, orientació i acompanyament en la cerca d'ocupació, formació especialitzada i borsa d'ocupació.

La situació de cadascun dels participants és diferent, per això s'elabora un itinerari personalitzat per a cadascun d'ells en el qual es té en compte la situació personal, familiar, econòmica o formació.

Antonio va ser un dels participants en el programa, tenia 52 anys, estava casat i tenia dues filles menors.

Va patir un accident de trànsit mentre conduïa el camió i es va fracturar una vèrtebra. Va rebre tractament mèdic i rehabilitador durant mesos, però van persistir unes seqüeles que el van incapacitar per tornar a pujar al camió. Quan el metge el va informar que s'havien esgotat les possibilitats de recuperació de la lesió es va ensorrar. Es veia incapaç de fer cap altra feina després de 20 anys conduint un camió i tenia una família per mantenir.

En la primera visita amb la nostra treballadora social, aquesta li va explicar que hi havia altres possibilitats i que l'ajudaríem a trobar una feina compatible amb la seva incapacitat. Després de diverses entrevistes, l'Antonio va començar a veure el futur amb una mica més d'optimisme, va aprendre a fer un currículum, a buscar feina per Internet, a enfrontar-se a una entrevista de feina. La seva autoestima va millorar i se sentia capaç de començar una nova etapa en la seva vida. Després de valorar diferents possibilitats formatives, va optar per la cuina i va començar un curs de “cuiner de restaurant i de càtering". Actualment treballa en un menjador escolar.

El seu pas pel programa de reinserció no només li ha servit per trobar una feina, també ha millorat la seva autoestima i ha significat una sortida a una difícil situació sociofamiliar.