L'Observatori Empresa Sinistralitat, una nova eina per a la gestió de prevenció de les empreses

Publicat el: 19/06/2019
Observatori Empresa Sinistralitat

Mutua Universal ha ampliat el seu Observatori Empresa amb una nova eina digital que permet a les seves empreses associades gestionar, de manera autònoma, la informació sobre la sinistralitat de l'empresa.

Es tracta de l'Observatori Empresa Sinistralitat, eina disponible des de qualsevol dispositiu que té com a objectiu oferir informació actualitzada des d'una visió analítica i interactiva, per facilitar la presa de decisions als responsables de prevenció de riscos laborals.

En el seu desenvolupament, han participat diferents empreses associades i això ha permès identificar aquella informació més rellevant per a la presa de decisions i donar resposta a les necessitats que s'estableixen entre l'empresa associada i Mutua Universal.


El resultat és un quadre de comandaments dinàmic que, a partir del anàlisi dels indicadors de sinistralitat, permet al responsable de prevenció:

  • Seleccionar i consultar els indicadors d'un període concret 
  • Comparar de manera senzilla els diferents indicadors amb les seves dades històriques i també amb dades del sector 
  • Filtrar la informació segons les seves necessitats i fixar cerques preferides 
  • Accedir a les fitxes d'empleats, on disposa d'una informació global del que ha passat al treballador durant el període d'estudi
  • Exportar tota la informació per al seu ús


Per identificar tendències i adoptar mesures preventives, l'eina també ofereix informació sobre els indicadors de costos per incapacitat temporal, índexs d'incidència i freqüència, i durades mitjanes dels processos.