L'INSS i Mutua Universal signen un acord de col·laboració per a l'accés telemàtic a la història clínica dels associats a la mútua

Publicat el: 06/04/2018
L'INSS i Mutua Universal signen un acord de col·laboració per a l'accés telemàtic a la història clínica d'associats a Muta Universal

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Mutua Universal han signat un conveni de col·laboració per a l'accés telemàtic a la història clínica dels seus treballadors protegits en els supòsits de prestacions de la Seguretat Social que requereixin un control de seguiment per part de l'INSS.

L'objectiu d'aquest acord és millorar la gestió, control i seguiment de les prestacions per incapacitat laboral, tant temporal com a permanent, i per a contingències comunes i professionals. Per a això s'ha creat un espai col·laboratiu d'accés telemàtic – la ‘Zona Privada INSS’- a què els metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social poden connectar-se de manera àgil i segura, amb totes les garanties legals, des dels seus llocs de treball. Aquest conveni i la posada en marxa de la ‘Zona Privada INSS’ de Mutua Universal agilitzaran la comunicació entre ambdues entitats.

Els metges adscrits a l'INSS podran accedir a l'historial metge, resultats de proves i actuacions pendents i programades dels treballadors protegits per Mutua Universal.


El projecte s'ha posat en marxa amb la Inspecció Mèdica de Màlaga, ciutat en què el passat 4 d'abril es va organitzar una jornada per a la formació presencial a 30 metges inspectors d'INSS de Màlaga. Per part de l'INSS, va assistir Luis Sánchez Galán, Subdirector d'Unitats Mèdiques, i Manuel Prieto, Director Provincial, així com els 30 components de la Unitat Mèdica de l'Equip de Valoració d'Incapacitats de Màlaga. De l'equip de Mutua Universal van assistir Juan Güell, director Gerent, Carlos Navarro, director mèdic i de prestacions, i Román Pérez, director de digitalització i tecnologia. En fases posteriors, l'accés a la 'Zona Privada INSS’ s'ampliarà a diferents províncies.