El Col·legi de Graduats Socials de Lleó i Mutua Universal signen un acord de col·laboració en matèria formativa

Publicat el: 09/05/2016

Amb la signatura d'aquest acord, subscrit el passat 29 d'abril per José Ismael Barroso, president del Col·legi de Graduats Socials de Lleó, i Óscar Fuentes, director de la representació de Mutua Universal a Lleó, ambdues entitats estableixen un marc de col·laboració per a regular les activitats de formació en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

El Col·legi de Graduats Socials de Lleó i Mutua Universal signen un acord de col·laboració en matèria formativa

Aquesta col·laboració es concretarà amb la realització de jornades tècniques de caràcter divulgatiu dirigides a col·legiats. Els continguts dels tallers s'enfocaran en l'anàlisi dels aspectes legals derivats de l'entrada en vigor de la Llei de Mútues, així com unes altres temàtiques d'interès per a l'empresa, com el control de prestacions per incapacitat laboral.

Ambdues entitats han convingut també constituir una comissió de seguiment en què participarà un representant de cada entitat per tal de valorar el resultat de la col·laboració i estudiar la possibilitat de posar en marxa nous projectes i activitats conjuntes.

A l'esquerra de la imatge, José Ismael Barroso, president de l'Excm. Col·legi de Graduats Socials de Lleó. A la dreta, Óscar Fuentes, director de la representació de Mutua Universal a Lleó.