"

Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2022

Publicat el: 16/09/2022
Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

Totes les persones del món prendran, en algun moment de la seva vida, medicaments per prevenir o tractar malalties. Tanmateix, els medicaments de vegades causen danys greus si s'emmagatzemen, prescriuen, dispensen o administren indegudament o si es controlen de manera insuficient.

Les pràctiques de medicació poc segures i els errors de medicació figuren entre les principals causes de danys evitables en l'atenció de salut a tot el món. Els errors de medicació es produeixen quan les deficiències dels sistemes de medicació i els factors humans, com la fatiga, les males condicions ambientals o l'escassetat de personal, afecten a la seguretat del procés d'administració de medicaments. Això pot donar lloc a greus danys a pacients, discapacitat i fins i tot la mort.

La pandèmia de COVID-19 ha agreujat significativament el risc d'errors de medicació i els danys associats. En aquest context, s'ha seleccionat la seguretat de la medicació com tema del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient de 2022, amb el lema ''Medicació sense dany''.

Campanya Medicació sense dany

La campanya mundial reafirma els objectius del  Repte Mundial de l'Organizacíon Mundial de la Salut (OMS) per la Seguretat del Pacient ''Medicació sense dany'' llançada per l'OMS el 2017. La campanya fa una crida a les parts interessades perquè donin prioritat i prenguin mesures primerenques en les àrees clau associades a danys greus causats a pacients a causa de pràctiques de medicació insegures. Entre elles es troben les situacions d'alt risc, la transició entre serveis d'atenció, la polimedicació (l'ús simultani de diversos medicaments) i els medicaments que se semblen i sonen similar.

La campanya se centrarà especialment en les implicacions de la pandèmia de COVID-19 per a la seguretat de la medicació, tenint en compte la greu interrupció de la prestació de serveis de salut.

En línia amb aquest Repte Mundial, us facilitem una taula amb els 10 tipus d'errors de medicació amb conseqüències greus més notificats el 2021, segons la publicació del Institut per a l'Ús Assegurança dels Medicaments del mes de juny.


Sobre el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

El Dia Mundial de la Seguretat del Pacient és un dels dies mundials de la salut pública que organitza l'OMS.

Va ser establert el 2019 per la 72a Assemblea Mundial de la Salut mitjançant l'adopció de la resolució WHA72.6, titulada «Acció mundial en pro de la seguretat del pacient»

Els seus objectius són despertar una major conscienciació i participació de la societat, ampliar els coneixements a tot el món i treballar en pro de l'acció conjunta dels Estats Membres i la solidaritat entre ells per millorar la seguretat de pacients i reduir els danys causats.