Dia Mundial de la Salut: construir un món més just i saludable.

Publicat el: 07/04/2021
Uneix iso pas 45005

Avui 7 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Salut amb el lema: Construir un món més just i saludable.

Com ha posat de manifest la COVID-19, algunes persones poden portar una vida més sana i tenir millor accés als serveis de salut que unes altres, degut enterament a les condicions en què neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen.

A tot el món, alguns grups lluiten per arribar a finals de mes amb pocs ingressos diaris, tenen pitjors condicions d'habitatge i educació i menys oportunitats de treball, experimenten una major desigualtat de gènere i tenen poc o cap accés a entorns segurs, aigua i aire nets, seguretat alimentària i serveis de salut. Tot això provoca patiments innecessaris, malalties evitables i morts prematures. I perjudica a les nostres societats i economies.

Per això s'ha de garantir que totes les persones tinguin unes condicions de vida i de treball que afavoreixin la bona salut, així com accedir a serveis de salut de qualitat quan i on els necessitin.

 

La COVID-19 ha colpejat durament a tots els països, però el seu impacte ha estat més acusat en les comunitats que ja eren vulnerables, que estan més exposades a la malaltia, que tenen menys probabilitats d'accedir a serveis de salut de qualitat i que tenen més probabilitats de patir conseqüències adverses com a resultat de les mesures aplicades per contenir la pandèmia.