Dia Internacional de la Infermeria: Una veu per liderar

Publicat el: 11/05/2018
Dia Internacional de la Infermeria: Una veu per liderar

El Consell Internacional d'Infermeria (ICN) aquest any celebra l'efemèride del 12 de maig amb el lema 'Infermeria, una veu per liderar. La salut és un dret humà'. Mutua Universal vol reconèixer la important tasca que les seves més de 270 infermeres i infermers fan dia a dia en l'acompanyament, durant el procés de tractament i cura, dels nostres pacients en tots i cadascun dels centres assistencials.

A Mutua Universal, infermeria genera un servei de qualitat i una gestió eficient, sense demores, basant-se en les persones i en el coneixement com element diferenciador. Els seus principals valors són: la qualitat, la professionalitat, el compromís, l'equip i el lideratge. Tot això té com a objectiu prestar una atenció de més qualitat assistencial, aconseguint la satisfacció de les expectatives dels pacients.

Infermeria treballa dins l'equip multidisciplinari de manera coordinada amb tots els professionals implicats en el procés assistencial. La mútua ofereix una atenció sanitària innovadores en integrar en la seva organització assistencial la Consulta d'Infermeria, millorant així l'eficiència de l'atenció sanitària dels nostres centres assistencials


Infermeria i les seves atencions en les consultes de Mutua Universal

  • Presta atencions integrades i de màxima qualitat de manera individualitzada.
  • Fa de controls per a la detecció precoç de possibles problemes o altres necessitats de salut dels usuaris, derivant-los, si escau, al professional de l'equip idoni per a la seva correcta resolució.
  • Desenvolupa processos educatius per a la correcta realització dels tractaments mèdics i rehabilitadors. Fomenta i implica al pacient/família a l'autoatenció
  • Assessora i facilita informació al pacient sobre aspectes relacionats amb ingressos hospitalaris, proves diagnòstiques, utilització dels recursos, etc.; en definitiva, resol els problemes més comuns plantejats pels pacients.
  • Fa els procediments tècnics bàsics oferint informació sobre les atencions requerides.
  • Detecta situacions de risc social que trasllada a la treballadora social.
  • Integra les noves tecnologies en la valoració de les atencions (Consulta en línia i Inserció d'Imatges en la Història Clínica Electrònica).
  • Garanteix la continuïtat en atencions entre els diferents nivells assistencials
  • Gestiona les citacions en Agenda d'Infermeria.