Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones: 28 de maig

Publicat el: 28/05/2022

Cada 28 de maig es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, una data que es rememora des de fa 20 anys a proposta de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius (RMMDR), amb l'objectiu d'avançar en el coneixement de diversos aspectes clau per a la salut de les dones.

Com cada any, aquesta efemèride ofereix l'oportunitat de remarcar la importància del dret a la salut, l'assistència equitativa, de qualitat i gratuïta que tingui en compte les atencions, la prevenció i el tractament de les malalties específiques de la dona.

Visibilitzar la realitat és el primer pas, clau per avançar en una estratègia que equipari les dones i els homes, per garantir així la sostenibilitat en les actuacions per a la salut de tota la població i especialment per a la salut de les dones.

Tal com recull l'Institut Europeu de Salut de la Dona (EIWH) resulta fonamental esforçar-se per assolir el nivell més alt de salut en totes les polítiques, sent per a això imprescindible donar a conèixer a la societat que dones i homes presenten característiques diferencials que han de ser analitzades des de l'àmbit biològic, psicològic, social i cultural, identificant així diferents necessitats, obstacles, riscos i oportunitats.

Conèixer i analitzar aquestes diferències en cada context, i no només per la seva determinació biològica, sinó per determinants culturals o de gènere atribuïts, és imprescindible per detectar les desigualtats, comprendre'n els motius, actuar-hi i establir mecanismes, condicions i accions que garanteixin una igualtat efectiva.  

En l'àmbit d'actuació de la prevenció de riscos laborals i promoció de la salut que com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social ens ocupa, la integració de la perspectiva de gènere en el marc de la gestió inclusiva de la diversitat en la salut ocupacional és clau. Les característiques diferencials que cada perspectiva ofereix ens permeten orientar les nostres activitats, que en l'àmbit laboral es tradueixen en una millor anàlisi i intervenció sobre les condicions de treball, els riscos i altres factors de vulnerabilitat o sensibles a qüestions de gènere.

Quan integrem la perspectiva de gènere en les nostres pràctiques diàries, sigui quin sigui el nostre àmbit de responsabilitat, aconseguim:

  • Contribuir a atenuar les desigualtats, discriminacions i estereotips per raó de gènere presents en els entorns laborals.
  • Millorar la prevenció de riscos laborals i la promoció de la salut en l'àmbit laboral: abordant determinats factors de risc, principalment de caràcter ergonòmic i psicosocial, que són origen de danys a la salut i que posen de manifest la diferent vulnerabilitat en l'exposició entre homes i dones.
  • Disposar de programes eficaços de salut capaços d'identificar i donar resposta a les diferents necessitats de dones i homes, així com d'aportar beneficis que millorin la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones, la societat i el nostre país.