“Connect@ amb la vida” – Dia Mundial de la Salut Mental 2019

Publicat el: 10/10/2019
Dia Mundial Salut Mental

Catalogat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com un greu problema de salut pública, el suïcidi és la primera causa de mort externa al nostre país. Amb 3.679 defuncions el 2017, un 3,1% més que el 2016, va representar gairebé el doble de les morts per accident de trànsit durant el mateix any, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística el 19 de desembre de 2018.

Assenyala l'OMS que cada 40 segons se suïcida una persona al món. Per això convida, amb el lema d'aquest any [#40seconds], a dedicar “40 segons” per actuar davant el suïcidi durant el Dia Mundial de la Salut Mental i prendre consciència sobre un problema de salut mental que provoca 800.000 morts anuals.

Al nostre país, la Confederació SALUT MENTAL Espanya celebra aquesta efemèride amb el lema Conect@ amb la vida per simbolitzar la importància de prevenir el suïcidi, que a Espanya causa la defunció de 10 persones diàriament.

La prevenció del suïcidi s'estableix com a objectiu prioritari avui dia i se li atorga una alta prioritat en l'agenda mundial de salut pública.

Unit a això, l'Organització de les Nacions Unides (ONU, 2015) va establir com a meta 3.4., dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), "per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la seva prevenció i tractament, i promoure la salut mental i el benestar". 


Objectiu: la prevenció del suïcidi

Contecta amb la vida

El suïcidi és un fenomen complex amb múltiples factors implicats a diferents nivells (personal, social, cultural…). Malgrat el desconeixement que encara existeix amb relació als mecanismes causals, la investigació mostra que, entre els factors precursors individuals, el més important, són els trastorns mentals, ja que al voltant d'un terç dels casos estaven en tractament per especialistes en salut mental l'any anterior a la mort.

L'informe de l'OMS sobre la prevenció del suïcidi (2014) assenyala en el pla individual, la detecció primerenca i tractament de la depressió i el consum de substàncies (alcohol i drogues) com elements destacats, juntament amb el seguiment de persones amb temptatives anteriors i el suport psicosocial de les comunitats.

El suïcidi no és inevitable, pot prevenir-se; assenyala l'OMS que, la prevenció del suïcidi ha d'abordar-se des d'un enfocament integrador i multinivell i un dels marcs destacats per a això és la promoció de la salut mental al món laboral.

Amb relació a aquest aspecte, l'OIT (2016) conclou que, encara que no es disposa de marcs legals en l'àmbit internacional que incorporin explícitament el tema del suïcidi a la feina, sí existeix un marc legislatiu que en la majoria de països regula la prevenció de riscos psicosocials a la feina i la salut mental laboral (OIT, 2016).

La relació entre la depressió, el suïcidi i el treball s'ha abordat àmpliament amb relació a la pèrdua de treball. Pel que fa a la població activa, com s'ha assenyalat, la morbiditat psicosocial i el deteriorament de la salut mental pot abordar-se des del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, prestant especial atenció a la salut psicosocial.

Recentment, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST, 2018) ha publicat un informe tècnic que aporta una visió general sobre l'efecte sobre la salut dels riscos psicosocials a la feina en què s'adverteix, una vegada però, que la depressió és una de les principals causes de discapacitat, i que l'OMS preveu que serà la segona causa de càrrega global de malaltia l'any 2020 (Murray i Lopez, 1996).

Una estratègia efectiva per a la prevenció del suïcidi a la feina comença amb un enfocament global cap a la salut i el benestar, integrat en la cultura de l'empresa. Creant un entorn laboral obert al reconeixement i dono suport a les persones que puguin estar patint problemes a la salut mental; fomentant els sistemes de detecció de risc i contribuint a promoure i cuidar la salut mental de les persones a la feina.

Tots podem patir un problema de salut mental en algun moment de la nostra vida i passem al voltant d'un terç de la mateixa a la feina. Les organitzacions i empreses tenim una oportunitat privilegiada per contribuir no només a evitar, sinó també a millorar la salut mental de les persones treballadores, invertint en un benefici mutu.