Plans de mobilitat i seguretat viària laboral

22
set.
2022
10.00 - 11.30

Dirigit a

  • Empreses associades.

Impartit per

Alberto de Isusi BallesterosTècnic de prevenció de riscos laborals

682055911

Jornada tècnica

Objectiu

Adquirir una visió global sobre els plans de mobilitat i la seva integració en la seguretat viària laboral.
Disposar d'orientacions per a la seva implantació en l'empresa.

Contingut

Enfocament actual de la mobilitat laboral: mobilitat segura, sostenible i saludable.
Integració de la seguretat viària en la gestió de la prevenció.
Plans de mobilitat laboral: què són? quins beneficis té la seva implantació? com dur-los a terme?
Propostes de mesures per implantar.

Sessió en línia