Gestió integrada de la prevenció de riscos laborals

05
oct.
2023
10.00 - 11.30

Dirigit a

  • Empreses associades. Persones treballadores autònomes adherides.

Impartit per

DAVID SURROCA BLAZQUEZTècnic de prevenció de riscos laborals

682174664

Jornada tècnica

Objectiu

Conèixer el significat pràctic de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'empresa.
Disposar d'eines d'ajuda per a la integració eficaç de l'activitat preventiva en l'empresa.

Contingut

És exigible legalment la integració? Com es valora el seu grau d'implantació? Protocol i guia d'actuació inspectora per a la integració de l'activitat preventiva.
Anàlisi de la Guia tècnica per a la integració de la PRL en el sistema general de gestió de l'empresa.
Exemples reals i eines per a la integració de l'activitat preventiva.

Sessió en línia